Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 12 februari 2008

"islamfobie" in Nederland neemt toe

In Nederland heerst er meer en meer een "islamfobie", zo staat in een rapport van de Commissie tegen Racisme en Onverdraagzaamheid van de Raad van Europa (ECRI). De moslims in Nederland hebben steeds meer te maken met discriminatie, geweld en islamofobie. Tegelijkertijd groeit ook het anti-semitisme in Nederland, het ontkennen van de holocaust is vooral onder de jeugd niet vreemd meer, zo staat in het rapport.
De commissie heeft verder felle kritiek op de politiek en de media: de taal van politici is ronduit racistisch en de media zijn bevooroordeeld.

- Rapport ECRI (pdf)


-'Nederland steeds banger voor moslims
-http://hollandlovesmuslims.com

(ad)