Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 25 februari 2008

Leuvense gemeenteraad stuurt Vlaams Belang wandelen

De Leuvense gemeenteraad heeft vanavond met een grote meerderheid een voorstel verworpen van het Vlaams Belang om het dragen van een islamitische hoofddoek door ambtenaren te verbieden. Op een totaal van 45 raadsleden steunden alleen de drie aanwezige verkozenen van het Vlaams Belang het voorstel. De drie raadsleden van Open Vld onthielden zich. Sp.a-Spirit, CD&V-N-VA en Groen! verwierpen het. Op een persconferentie eerder op de dag wees Burgemeester Louis Tobback (Spa) erop dat een verbod nefast is voor de emancipatie van allochtone vrouwen in onze samenleving.

"Wie bij de stad solliciteert is losgekomen uit zijn eigen milieu, heeft de taal geleerd... Ook voor Belgen was het 40 jaar geleden nog not done dat vrouwen gingen werken.Voorstellen voor de invoering van een hoofddoekenverbod voor ambtenaren zijn enkel en alleen ingegeven door de wil om zich in het licht van de actuele angst voor de islam stoer te tonen tegen deze godsdienst. Dit is klinkklare onzin die puur propagandistisch bedoeld is", aldus de Leuvense burgervader
(foto).

- hoofddoekverbod nu ook op Leuvense agenda
- Het hoofddoekendebat laait terug op
- Gents hoofddoekenverbod goedgekeurd (video)
- "Ze prostitueert zich voor de islam"