Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 5 februari 2008

Tuchtprocedures binnen politietop na arrest Debie

De veroordeling van VB-veiligheidsspecialist en voormalig Antwerps politiecommissaris Bart Debie lijkt ook zijn gevolgen te gaan hebben voor de Antwerpse politietop. De herhaaldelijke vermelding in het arrest dat de toenmalige oversten van Debie hem de hand boven het hoofd hielden, leidt wellicht tot een tuchtprocedure tegen Serge Muyters, de huidige nummer twee van de Antwerpse politie. Burgemeester Patrick Janssens wacht op het advies van de tuchtmagistraat maar neemt de zaak ernstig.


-[Opinie] Debie: “Nacht van de lange messen…”

-Burgemeester Janssens over proces Debie
-Strafdossier proces Debie online
-Debie (VB) veroordeeld tot vier jaar cel

(DM)