Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 2 februari 2008

Uit het Vlaams Parlement

"Open Vld staat, voor de witte mens, overal op de barricades om regeltjes af te schaffen, zoals met hun administratieve vereenvoudiging. Maar O wee als het gaat om de allochtone medemens, dan komt het overal in al onze steden op voor een hoofddoekenverbod, dan staat men achter de wet die sociale woningen enkel wil voorbehouden aan zij die Nederlands spreken, ...."

Vera Dua (Groen!) deze week in het Vlaams Parlement.