Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 1 februari 2008

VB-mandatarissen en hun strafrechtelijk palmares

Bart Debie is niet de eerste Vlaams Belang-mandataris die onzacht in aanraking komt met het gerecht. De aanklachten zijn bijzonder divers: van moord tot racistische uitlatingen, van drugshandel tot slagen en verwondingen. Hoe de partij reageert, hangt vooral af van waar de betrokkene op de partijladder staat. Een bloemlezing:


-Rob Verreycken

In 2001 staat het toenmalig Antwerps gemeenteraadslid Rob Verreycken, zoon van Vlaams Blok-oudgediende Wim, voor de correctionele rechtbank terecht voor een hele waslijst beschuldigingen: slagen, diefstal met geweld en braak, vernielingen, inbreuken op de racismewet, bedreiging en smaad. Hij werd bij gebrek aan bewijzen vrijgesproken, maar had drie jaar later opnieuw prijs.

In volle verkiezingsperiode ranselde Verreycken zijn vrouw af op straat. Hij wordt buiten vervolging gesteld, maar de partij dwingt hem om ontslag te nemen als gemeenteraadslid. Verreycken blijft wel Vlaams Parlementslid. Heel even toch. Nadat hij in de wandelgangen van het parlement een N-VA-vlag op de grond werpt en brult dat hij "erop pist", is voor de partijtop de maat vol. Driftkikker Verreycken mag achter de schermen ongestoord actief blijven bij het Vlaams Belang, maar verdwijnt onder zachte dwang van het eerste plan. (meer)

-Roeland Raes

Vlaams Blok-ondervoorzitter Roeland Raes zorgt begin 2001 voor ophef door op de Nederlandse tv de omvang en de systematiek van de Jodenvervolging in twijfel te trekken. De uitroeiingskampen waren volgens hem alleen maar 'werkkampen'. Raes zegt ook dat het dagboek van Anne Frank niet authentiek is. Hij moet ontslag nemen als ondervoorzitter en na aanhoudende druk van Dewinter, die vreest voor de relaties met de Antwerpse Joden, ook als senator. Later blijkt dat het Vlaams Belang Raes echter gewoon in dienst houdt als medewerker op het partijhoofdkwartier. In maart buigt de rechtbank zich nog over de zaak.(video)

-Xavier Buisseret

Kamerlid Xavier Buisseret wordt in 1998 veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, hij speelt ook zijn burgerrechten voor vijf jaar kwijt. Buisseret had zich vergrepen aan twee minderjarige meisjes, de dochters van een partijgenoot nota bene. Zeven jaar eerder had hij al een voorwaardelijke celstraf gekregen, die later in beroep werd vernietigd, omdat hij drie migranten had bewerkt met een ijzeren staaf. Buisseret had een lange voorgeschiedenis bij organisaties als het VMO, die fungeerden als de stoottroepen van het Vlaams Blok. De partij hield Buisseret altijd de hand boven het hoofd, pas na zijn laatste veroordeling verdween hij van het politieke toneel.(video)

-Wim Felix

In Sint-Gillis-Waas loopt in mei 2004 een caféruzie compleet uit de hand. De 24-jarige Wim Felix haalt een geweer en schiet de broer van de cafébaas dood, drie andere klanten raken gewond. Felix blijkt voor het Vlaams Belang in de plaatselijke gemeenteraad te zetelen. Hij wordt uit de partij gezet. Het hof van assisen veroordeelde Felix vorig jaar tot 25 jaar.(meer)

-Tanguy Veys

Oost-Vlaams provincieraadslid Tanguy Veys kreeg in 2002 een voorwaardelijke celstraf van twee maanden voor het mishandelen van een linkse militant. In beroep werd zijn straf opgeschort. Veys is in Oost-Vlaanderen een van de sleutelfiguren van het Vlaams Belang.(meer)

-Marc Nullens

In Dilsen-Stokkem wordt gemeenteraadslid Marc Nullens in 2004 door de politie aangehouden voor het dealen van xtc. Bij een huiszoeking vinden agenten bij Nullens thuis ook nog eens een pistool. Het Vlaams Belang zet hem meteen op straat.(meer)

-Pascal Jochec

Als het kersverse Boomse gemeenteraadslid Pascal Jochec begin 2001 de eed aflegt, brengt hij de Hitlergroet (foto). Het kost hem een voorwaardelijke celstraf van drie maanden én een ontzetting uit de partij. (meer)

-Remie Timmers

Vlaams Blokfractieleider in Houthalen Remie Timmers krijgt een celstraf van drie maanden met uitstel voor racistische uitlatingen. Wanneer de gemeenteraad debatteert over het slachtafval dat op straat blijft staan na het offerfeest, bijt Timmers een raadslid van Turkse afkomst toe: "Als het van ons afhangt, steken er Turken in die zakken en geen slachtafval.". Timmers kreeg eerst zelfs geen blaam maar werd nadien toch uit de partij gezet. Sindsdien komt hij in Houthalen op met 'Lijst Remie Timmers'.(meer)

-Roeland Van Walleghem
Toenmalig Blokmilitant die samen met met anderen een afficheplakker van het FDF (Jacques Georgin) aanviel in 1970. Van Walleghem en zijn gevolg klopten met tafelpoten op de FDF'er die ter plaatse overleed aan een hartaanval. Van Walleghem kreeg hiervoor 4 maand voorwaardelijk en zetelt nu voor het Vlaams Belang als volksvertegenwoordiger in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.(video)

- Bart Debie vangt bot bij Hof van Cassatie
-De leiders en ideologen van het Vlaams Belang
-De pareltjes van het Vlaams Belang
(Video)
-Analyse: Gevolgen van de veroordeling van Bart De Bie
-Strafdossier proces Debie online(DM)