Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zondag 9 maart 2008

De Wever herverkozen als N-VA-voorzitter

Bart (Quimby) De Wever is herverkozen tot voorzitter van de N-VA. Hij kreeg 98,89 procent van de uitgebrachte stemmen achter zich en was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen voor een nieuwe termijn van drie jaar.
"Ik zie deze score als een goedkeuring die de hele partij treft, niet alleen mijn eigen persoontje", zei De Wever achteraf.

Hij
belooft "meer van hetzelfde, zowel op inhoudelijk vlak als qua methode". De partijraad verkoos zaterdag ook Jan Peumans en Ben Weyts als ondervoorzitters. Europarlementslid Frieda Brepoels is verkozen tot partijsecretaris.

- Weg van België (video)
- Bart De Wever gaat de mist in...
- Bart De Wever met de mond vol tanden

.