Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 29 maart 2008

"El Clandestino"

De Neveneffecten eindigen hun theatershow 'Zinloos geweldig' steeds met een uiterst xenofoob liedje. Naar eigen zeggen doen zij dit om de subsidies veilig te stellen in geval het Vlaams Belang aan de macht komt.