Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 28 maart 2008

'Fitna' (2)


"De film 'Fitna' van de Nederlandse politicus Geert Wilders heeft niets te maken met vrije meningsuiting, maar alles met vreemdelingenhaat en racisme. Deze film zal een nieuwe golf van islamfobie veroorzaken, wat uiteindelijk de bedoeling van de maker is. Dit kan de maatschappelijke rust alleen maar verstoren en de maatschappelijke tegenstellingen nodeloos en nutteloos versterken. En daar is niemand mee gediend."

Federatie van de Marokkaanse Verenigingen, de Unie van de Turkse Verenigingen en het Platform Allochtone Jeugdwerkingen vrijdag in een gemeenschappelijk persbericht.


- marokkaansefederatie.com
-
Unie van de Turkse Verenigingen
- Platform Allochtone Jeugdwerkingen
.