Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zondag 2 maart 2008

Habemus Papam : Bruno I

94,6 procent , dat is de score waarmee Bruno Valkeniers vandaag tot nieuwe voorzitter werd 'verkozen', je moet al Kim Jong Il heten om beter te doen.
De 51-jarige Valkeniers volgt Frank Vanhecke op, die twaalf jaar
aan het hoofd van de partij stond en met tegenzin plaats ruimde. Even nog twijfelde Vanhecke om zich opnieuw kandidaat te stellen maar dat werd hem tijdig uit het hoofd gepraat.

Zo werd Valkeniers unaniem door de partijraad naar voren geschoven en de enige kandidaat voor het voorzitterschap. De kersverse voorzitter heeft diepe wortels in het Vlaams nationalisme.
Hij is de neef van oud-VU- en Open Vld-politicus Jef Valkeniers
(die Bruno Valkeniers in het Nieuwsblad omschreef als het zwarte schaap van de familie) en was op jonge leeftijd al erg actief in de Vlaamse beweging. Momenteel zetelt hij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Antwerpse gemeenteraad. Bruno Valkeniers is lid van Vlaams Belang sinds juni 2006.- Valkeniers zet de toon (video)
- Bruno Valkeniers op weg naar post van VB-voorzitter?
- Protest bij VB-meeting met Valkeniers aan de Gentse universiteit