Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 8 maart 2008

Lezersbrief

Separatisme á la Vermeersch

Een groep intellectuelen die zichzelf 'progressief' noemt, heeft zich verenigd onder de naam 'Gravensteen', een gebouw dat met zijn folterkamer en vergeetput waarachtig symbool staat voor progressiviteit. Nomen est omen, de naam is een voorteken: de ketels staan al klaar waarin de ketters levend werden gekookt.
Over het manifest van deze Gravensteengroep heeft Marc Reynebeau in De Standaard en op VRT meer dan terecht opgemerkt dat het niet anders gelezen kan worden als een dreigement met separatisme.

Op Canvas herhaalde Etienne Vermeersch dit dreigement met minstens één argument dat ik - ondanks mijn respect voor de professor - leugenachtig moet noemen. Vermeersch beweerde dat op de Franstalige tv-zenders de Vlaamse eisen voortdurend worden gelijkgesteld met extremisme, zeg maar: VB-propaganda.
Het spijt me, al meer dan een jaar schakel ik elke dag na het journaal op Eén over op het 'Journal Télévisé' van La Une. De identificatie met extreemrechts van Vlaamse eisen voor meer autonomie en eigen verantwoordelijkheid behoort zeker niet tot het vaste discours van Milquet, noch tot dat van Di Rupo of Reynders. Globaal genomen kan men stellen dat de overdrijvingen aan francofone kant minstens in evenwicht worden gehouden door de demonisering aan Vlaamse kant. Joëlle Milquet pleit consequent voor het behoud van de interpersonele solidariteit, maar ze is beslist niet de 'Madame Non' die onze media van haar hebben gemaakt.

In De Morgen van donderdag 28 februari reageerde Paul Goossens wat bitsiger: 'Ook domheid is een mensenrecht. Zelfs voor professoren.' Net als Goossens erger ik mij mateloos aan het lichtzinnig toekennen van de kwalificaties 'links' en 'progressief'. Wie de geschriften kent van de ondertekenaars van het manifest, die weet dat minstens een aantal onder hen noch het een noch het ander is. Johan Sanctorum, om maar één voorbeeld te geven, publiceert zijn zogenaamde 'essays' in Menzo, het machoblad bij uitstek, en argumenteert vanuit de onderbuik zoals eleke rechtse populist.

Zelf ben ik niet bepaald een belgicist, maar hebben de leden van de Gravensteengroep er al over nagedacht hoe ze de scheiding van de Belgische staat en het loslaten van Brussel - waar Vermeersch zich uitdrukkelijk toe bereid heeft verklaard - dan wensen te regelen? Zal deze scheiding vlotter verlopen dan de talloze vechtscheidingen op het persoonlijke niveau? Nederlandstaligen en francofonen zullen hoe dan ook tot een overeenkomst moeten komen over de grenzen van Brussel, over onze gemeenschappelijke instellingen in de hoofdstad, over de staatsschuld etc. Is er enige garantie dat deze onderhandelingen tot een goed einde kunnen worden gebracht met 'vijf minuten politieke moed' of zelfs met vijf jaren van moedeloosheid?

Eerlijk gezegd begin ik steeds meer te twijfelen aan het gezond verstand van onze Vlaamse vrijzinnigen: eerst hebben ze samen met het VB het hoofddoekenverbod geforceerd, nu willen ze desnoods met de geloofsgenoten van Bart Debie het separatisme realiseren.

Progressie betekent vooruitgang, maar wie met zijn gezicht naar de afgrond staat, die gaat ook vooruit.

S. de Wilde, in Humo.

- Nu al heibel in Gravensteengroep
- Het Sienjaal van de Granvensteengroep
- Gravensteengroep. Wat is er links aan dit “links manifest”?
- De grootbaljuws van het Gravensteen