Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 10 maart 2008

Nederland: NVU-demonstratie Bergen op Zoom


Hoewel tegendemonstraties waren verboden gaven zaterdag 1 maart bijna duizend mensen in het Nederlandse Bergen op Zoom spontaan blijk van hun afkeuring toen zo’n zeventig aanhangers van de extreemrechtse NVU (Nederlandse Volks-Unie) door hun straten marcheerden.


Ondanks het verbod verschenen toch veel mensen langs de route. Sommigen uit nieuwsgierigheid en met een neutraal standpunt: iedereen heeft recht op vrije meningsuiting. De meesten echter met een uitgesproken mening: weg met die fascisten!
De NVU werd opgericht in 1971 door Guus Looy als poging om eerherstel te verkrijgen voor oorlogsmisdadigers. Ook wil ze Vlaanderen en Nederland samen trekken. Hierom begint in 1973 ook Vlaams Belang-kopstuk Roeland Raes in de partij te participeren (als ondervoorzitter).
Sindsdien bleven de banden tussen Vlaams Belang en NVU.

Sinds de herstart in 1996 (na onenigheid binnen de partij) hield NVU enkele acties waar ook neonazi's uit België en Duitsland aan meededen. In de huidige tijd functioneert de NVU vooral als politieke vleugel van het Actiefront Nationale Socialisten (ANS). In 2001 werd Kusters partijvoorzitter en werd de Duitse nazi Christian Malcoci benoemd tot secretaris. Datzelfde jaar verliet kopstuk Glimmerveen met slaande deuren de partij gevolgd door andere prominente leden zoals Chris Smit en Hitler Lookalike Stefan Wijkamp

(foto :Hitler-lookalike stefan Wijnkamp samen met Joop Glimmerveen op het Duitse kerkhof in Lommel, maart 2007) .


Ex-partijleider Glimmerveen is onderhand een van de grootste criticasters geworden. In een speciale editie van zijn blad 'Wij Nederland', met als ondertitel "De handel en wandel van NVU-clown Kusters", hangt Glimmerveen de vuile was buiten (lees hier). Hij dreigt Kusters een proces aan te doen als hij geen orde op zaken stelt wat betreft de financiële huishouding van de NVU. Volgens Glimmerveen zou Kusters namelijk sjoemelen met partijgelden om zijn schamele uitkering aan te vullen.
De aversie tegen Joden is bij de NVU zo groot dat ze zelfs moslims omarmt: De vijand (moslims) van mijn vijand (joden) is mijn vriend. Meer op Anti-fascistische onderzoeksgroep KAFKA

- Neo-nazi’s, het gevaar van Blood&Honour
- Neonazi's werken grensoverschrijdend (video)
- Uit onze mailbox (Olivier Oomen)
- Moslim & Vreemdelingenhaat onder jongeren (video)
- Beelden herdenkingstocht Florentine Rost van Tonningen (video)
- Pasen met kaalkopjes (Nederland ) (video)
- Ook Nederland wil verbod Blood & Honour (video)