Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zondag 30 maart 2008

NGA verklaart Gent onafhankelijk
"Dit soort acties is eigenlijk politieke vorming om 'u' tegen te zeggen. Het is een heel verstandige actie, die een spiegel is voor Vlaanderen. Vervang Gent door Vlaanderen en West-Vlaanderen door allochtonen of Walen en je hebt een perfecte spiegel van de huidige Vlaamse situatie. Door deze actie ga je eens goed nadenken over waar we nu precies mee bezig zijn"
Burgemeester Daniël Termont

- Video 2

- Video 3

- N-GA roept onafhankelijkheid uit in Gent (verslag)
- "Gent Onafhankelijk! Vlaanderen Barst!" (video)
- De N-GA heeft wind gezaaid en blijft storm oogsten
- Nieuw Gentse Alliantie