Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 4 maart 2008

Quote van de week


"Bruno Valkeniers heeft de waarheid gesproken. Het is altijd onze mening geweest dat de Afrikaners zonder apartheid als volk bedreigd zouden worden. De huidige situatie bewijst dat we gelijk hadden."

- Vlaams Belang Kamerlid Francis Van den Eynde
- VB denkt vol weemoed terug aan apartheid
- Joodse gemeenschap countert Vlaams Belang (video)
- Valkeniers zet de toon (video)