Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 11 maart 2008

Reel Bad Arabs. How Hollywood Vilifies a People

Jack Shaheen is maker van de documentaire Reel Bad Arabs (2006), dat Hollywoods systematische stigmatisering van Arabieren en moslims blootlegt. Zowel in zijn eerste boek als in de documentaire illustreert hij aan de hand van een groot aantal voorbeelden dat het ontmenselijken van ‘Arabieren’ een lange geschiedenis kent in Hollywood. De stereotypen over Arabieren in film hebben veel overeenkomsten met hoe Goebbels ‘de jood’ in beeld bracht – denk aan het opblazen van zogenaamde uiterlijke kenmerken, ‘hun’ controle over ‘onze’ olie of ‘ons’ geld, ‘hun’ verleiding van ‘onze vrouwen’. Het zou een krachtige korte film kunnen opleveren, met die stereotypen naast elkaar gezet – en een mooie tegenfilm trouwens om Geert Wilders mee te confronteren.

Jack Shaheen is mediacriticus van Libanees-Amerikaanse origine. Naast auteur van Reel Bad Arabs en Guilty is hij emeritus hoogleraar massacommunicatie aan de Southern Illinois University en werkte hij als adviseur Midden-Oosten voor CBS.Jack Shaheen: 'Hollywoods beeldvorming heeft het Amerikaanse regeringen stukken makkelijker gemaakt om oorlogen ook ideologisch te kunnen verantwoorden. De absurde link tussen Saddam Hoessein en Hitler, het racisme van Amerikaanse soldaten ten aanzien van Irakezen en Afghanen, het instellen van de Patriot Act, enzovoort – al die zaken werden eenvoudiger omdat de filmfabriek dergelijke vooroordelen over ‘Arabieren’ al jarenlang systematisch heeft helpen inbedden in de geest van mensen.'