Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 25 maart 2008

Schoten: agendapunten eenzijdig goedgekeurd
Op vraag van de Schotense Vlaams Belang/Vlott-fractie werd op donderdag 20 maart de gemeenteraad voor een derde maal bijeengeroepen (3x zitpenningen). Bij hoogdringendheid!
Op de agenda stonden: verspreiding Pallieterke via bibliotheek, afrekening Sportoase en een petitie TEGEN sociale woningbouw (meer). Vermits de overige raadsleden voor de derde maal ontbraken werden deze agendapunten nu eenzijdig goedgekeurd. Zonder in detail te treden beloofde Vlaams Belang-Vlott de (extra) zitpenningen aan een 'goed doel' te schenken. Toch weigert VB-schoten te zeggen om welk 'goede doel' het gaat. (de mails naar Morel en andere leden van de VB-fractie blijven onbeantwoord).


- Broer VB-voorzitter is obsessionele geldingsdrang van Morel grondig beu
- Schotense soap gaat verder - Morel dient klacht in tegen Valkeniers
- Paul Valkeniers over Marie-Rose Morel
.