Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 28 maart 2008

Vlaams Belang-gekozene spreekt geen Nederlands

Vlaamse politici in Jette zijn met stomheid geslagen: Viviane Moreau, die voor het Vlaams Belang zetelt in de raad voor maatschappelijk welzijn in Jette, spreekt enkel Frans. Dat is gebleken toen ze enkele dagen geleden de eed moest afleggen: ze bleek niet in staat een zin in het Nederlands te zeggen. Brigitte Gooris (Open VLD) merkte droog op dat het surrealisme van Magritte nog steeds aanwezig is in Jette.

"Het Vlaams Belang, dat stelt te staan op de naleving van de taalwetgeving in het OCMW van Jette, vertrouwt zijn mandaat toe aan een ééntalig Franstalige dame, die zelfs geen Nederlands verstaat.... Hoe ongeloofwaardig kan je zijn", stelt Brigitte Gooris.

Het is niet de eerste maal dat de VB-fractie in Jette problemen heeft met eedafleggingen, op 2 december 2006 legde partijgenote Maria Lichtert de Berlanger haar eed af met een onvervalste Hitlergroet.
De rechtbank doet hierover in april uitspraak.-Video : eedaflegging Maria de Berlanger
- 'Je représente Vlaams Belang'
- Vlaams Belang gemeenteraadslid riskeert 3 maand cel na Hitlergroet
- Proces Hitlergroet uitgesteld

(DS, Bart)