Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 30 april 2008

Lijst Dedecker (2)

'We staan er hoe langer hoe meer'. Of je staat er, of je staat er niet. Lijst Dedecker 'staat' er alleen maar omdat ze zich aan de broekspijpen van haar voorzitter overeind houdt. En die houdt zich dan weer recht aan de naambekendheid die hij in zijn job als federaal ambtenaar of volksvertegenwoordiger voor VLD kreeg, en aan het ongenoegen dat hij naar zich toezuigt als een afvoerputje dat rioolwater verzamelt. En, niet in het minst, aan ons geld: dat het riekt naar 'de prostaatlucht van de senaat' is blijkbaar voor hem geen bezwaar. Het resultaat is er naar. Gisteren 'Ik zal nooit dit of dat', vandaag: 'Ik zeg nooit nooit'. Gisteren 'het cordon sanitaire werkt niet', vandaag 'het cordon sanitaire werkt'. En ga zo maar door... Hetzelfe met belastingen: tegelijk de staat op droog zaad zetten, en eisen dat ze vanalles onderneemt, dat kan je alleen doen voor een achterban die niet nadenkt.
De Standaard maakte de analyse al: als Dedecker morgen beslist om iets anders te gaan doen, zakt zijn partij als een pudding ineen. Want wat heeft iemand als Terry Verbiest bijvoorbeeld verloren in het gezelschap van iemand als Lucien Decoorne? LDD is een ratjetoe, die zijn éérste electorale tegenslag - en die komt er hoe dan ook, want niks is eeuwig - niet zal overleven.

Renaat S. op de website van LDD'er Jurgen Verstrepen

- Lijst Dedecker congresseert

dinsdag 29 april 2008

Dewinter versterkt zijn greep op Vlaams Belang


Het nieuwe partijbestuur van het VB is gevormd en telt, in vergelijking met het vorige, zes nieuwe leden. Nagenoeg allemaal behoren ze tot het kamp Dewinter-Annemans. Met de uitbreiding van het partijbestuur voert de nieuwe voorzitter, Bruno Valkeniers een oud plan uit, bedoeld om de macht van de clan Vanhecke-Morel te breken: het partijbestuur zodanig uitbreiden dat een dagelijks bestuur van drie of vier mensen die de echte beslissingen nemen, zich opdringt. Naast Bruno Valkeniers zelf telt het partijbestuur zes nieuwe leden.

De opmerkelijkste nieuwkomer is Filip De Man, die binnen de partij als een absolute Dewinteriaan bekend staat . De absolute hardliner binnen het VB maakte er in het verleden een erezaak van om niet tot het bestuur toe te treden uit schrik op die manier 'deel van het systeem' te worden, maar gaat nu toch overstag.
Naast De Man zetelen sinds kort ook Koen Bultinck, Geert Goubert, Gerdje Van Steenberge, Bart Laeremans en Linda Vissers. Marie-Rose Morel maakt zich geen zorgen. "Gesteld dat er echt een klein kernkabinet komt, dan zal ik daar mijn zeg over doen, maar ik heb geen enkele aanwijzing dat het zo zou zijn. We hebben enkele vergaderingen achter de rug en ik heb absoluut niet de indruk dat we herleid worden tot een soort goedkeuringsmachine."

- Linda Vissers is eerste vrouw bovenaan VB-kieslijst voor het parlement (video)
- Heibel binnen Vlaams Belang
- Hoe persoonlijke intriges en paranoia het Vlaams Belang splijten
- Morel vs Dewinter

(DM)

Lezersbrief

Lijst Dedecker

Wat de heropvoedende boot-camps in concreto moeten betekenen hebben we al in een aantal reportages uit de VS gezien: these boots are not for walking, het gaat om strafkampen die vooral de intentie hebben om persoonlijkheden te kraken. Heropvoeden wordt herleid tot temmen, het gaat immers om wilde dieren, daar zal na het voorbije weekend wel iedereen het over eens zijn. Dedecker moet onder een schitterend gesternte geboren zijn: altijd zet de actualiteit zijn boodschap dik in de verf.
'Van pamperen maak je kleuters', een goede vader spaart de roede niet: dat hebben we nog op school en in de kerk geleerd. De inleiding bij een artikel in De Morgen vat het goed samen: het programma van Lijst Dedecker "zweeft ergens tussen N-VA, Open Vld en Vlaams Belang."
Van de laatste hebben ze de stoerheid overgenomen (wat een belediging is voor Dedecker, hij is de aangeboren stoerheid in persoon), ze vermijden het racistische taalgebruik maar hun selectieve invulling van het begrip criminaliteit is precies dezelfde. Je hebt het VB ook nooit horen schreeuwen dat er eindelijk eens werk moest worden gemaakt van de fiscale fraude bij de Antwerpse grote bedrijven. En met Open Vld gaat Lijst Dedecker de strijd aan om wie het donkerste blauw in huis heeft: voor hen is de staat geen pestkop meer, maar een struikrover.
Wat het totaalbeeld domineert is het egocentrisme van een groep parvenu's die met de bulldozer, of beter gezegd met een gepantserde SUV, door de samenleving willen razen. Deze 'waakhond van de democratie' is in werkelijkheid de kettinghond van een herenboerderij, en sedert Nietzsche weten we "Es gibt herren und es gibt sklaven". Demagogie is de kunst om slaven in de waan te brengen dat zij heren zijn.

Staf De Wilde in De Morgen


- LDD programma zeer lief voor kapitaalkrachtige Vlaming
- Mother Outraged By Boot Camp Videotape (video)
- Lijst Dedecker congresseert
- Holocaust Dachau mail
- Lijst Dedecker stuurt racistische kettingmail rond

Neonazistische groeperingen rekruteren via games op internet

Op het internet spelen heel wat kinderen het videospel Battlefield 2, een zeer populaire first person shooter (FPS). Via een spelersploeg kan men met of tegen elkaar spelen, er is ook de mogelijkheid om zelf een spelersgroep op te richten (via een zogenaamde IDF-server). Nu blijkt één van de spelersploegen die op internet gecreëerd is, een façade te zijn van een neonazistische groepering.

De server heeft niets te maken met de bedenkers van het spel, maar via Battlefield nodigen de neonazi's de spelers uit de lokale afdelingen van hun beweging te vervoegen. Volgens het Observatorium van Extreemrechts gaat het om zeer radicale jongeren met een uiterst fout gedachtegoed : "Het zijn onwrikbare, radicale jongeren die een systeem van apartheid aanhangen, namelijk een rassenscheiding. Het zijn organisaties die hun militanten voorbereiden op een komende etnische oorlog" aldus Manuel Abramowicz. De Waalse openbare televisie (RTBF) had het item gisteren in zijn journaal zitten.

"L'extrême droite recrute par jeu vidéo"- Video: Racisme op het internet
- www.resistances.be
- Neo-Nazi's organiseren Hitler-herdenkingen in ons land
- VB-fractievoorzitster samen met Voorpost & SMF op Nazi-bedevaart
- "De Wazi"
- Nederland wil verbod Blood & Honour

zaterdag 26 april 2008

LDD programma zeer lief voor kapitaalkrachtige Vlaming

Op het programmacongres (video) in Antwerpen kwam Lijst Dedecker vandaag met enkele 'nieuwe' voorstellen aandraven : zo wil LDD een minimumleeftijd van 24 jaar voor een niet-EU-burger die met een Belg huwt en de wet-Lejeune moet verstrengd worden tot minimum tweederde van de straf (De wet Lejeune werd reeds jaren geleden afgeschaft).


Zoals met zoveel bij Lijst Dedecker wordt het vooral de gewone inkomens moeilijk gemaakt, wie zijn partner van buiten de EU naar België wil laten overkomen moet minimaal 22.000 Euro/jaar verdienen. Het hoofdstuk belastingen zorgde voor weinig discussie. LDD streeft naar een vermindering van het overheidsbeslag tot hoogstens 40 procent van het bbp en een vlaktaks van 25 procent over een periode van vijf jaar. In zijn enthousiasme stemde het congres eerst in met een amendement waardoor de partij pleit voor de afschaffing van vermogensbelastingen zoals meerwaardebelastingen, schenkings- en successierechten. In de oorspronkelijke tekst was de afschaffing beperkt tot de eerste lijn. Op vraag van Jean-Marie Dedecker, die wees op de financiële evenwichten van het partijprogramma (!?), ging het congres akkoord met een nieuwe stemming, waardoor naar de oorspronkelijke tekst werd teruggegrepen.

- Lijst Dedecker congresseert
- Holocaust Dachau mail
- Wie betaalt de rechtse populisten?
- 'Wallonië loopt niet warm voor LDD' (video)
- Ex-VBers maken overstap naar LDD
- Lijst Dedecker stuurt racistische kettingmail rond
- Snelheidslimieten zijn er enkel voor 't gepeupel (video)
- Partij van het 'gezond verstand' is pro opwarming aarde (video)

Linda Vissers is eerste vrouw bovenaan VB-kieslijst voor het parlement

Voor de verkiezingen van 2009 pakt Vlaams Belang uit met een vrouw als lijsttrekker, voor het eerst in het dertigjarig bestaan van de partij. Linda Vissers uit Overpelt gaat met die eer lopen.
Bij de federale parlementsverkiezingen in 2007 stond ze nog als tweede op de Limburgse VB-lijst, en geraakte ze zo verkozen als federaal volksvertegenwoordiger.
Welke de criteria waren om het nu tot eerste vrouwelijke VB-lijsttrekker te schoppen is ons niet bekend, al zal volgzaamheid een niet onbelangrijke en zeer gewaardeerde deugd zijn. Intelligentie en enige noties van de Belgische politiek behoren echter niet tot de kwaliteiten die de VB-top bij hun lijsttrekkers zoekt, en nog minder van hun vrouwelijke kandidaten. Oordeel zelf :
- Vlaams belang gaat bloot voor een beter imago
- Voor vlag en vrouw
- Humor : Perscommuniqué Vlaams Blok Ransbeek
(video)
- Humor : Vlaams Blok Ransbeek blijft niet bij de pakken zitten ...
(video)
- Dewinter trekt Antwerpse lijst Vlaams Belang

Elsene zegt nee tegen 'Mosquito'

De Brusselse deelgemeente Elsene heeft een verbod uitgevaardigd op de Mosquito, het apparaat dat met een irritante, hoge toon hangjongeren verjaagt. De hoge toon van de Mosquito is alleen hoorbaar voor jongeren onder de 25. De lokale politici vragen ook de Europese Commissie om een oordeel te vellen over de omstreden 'hangjongerenverdrijver'.

De Mosquito's zijn vooral populair in Groot-Brittannië, waar er al 3500 in gebruik zijn, in Nederland hangen er al driehonderd in zestig gemeenten. In het Europees -Parlement vragen tegenstanders zich af of het apparaat niet in strijd is met de vrijheid van beweging van jongeren. Bovendien is nog te weinig duidelijk over mogelijke schade voor de gezondheid van jonge kinderen of baby's als zij in de buurt van de apparaten komen.

"Mosquito test"

- Overheden vragen verbod van Mosquito
.

KVHV en Vlaams Belang Jongeren organiseren “dag van rechts-Europese jeugd”

Op 3 en 4 mei vindt in Antwerpen op initiatief van de Vlaams Belang Jongeren een dag plaats van de “rechts-Europese jeugd”. Ondanks het feit dat het VB zich vroeger uitsprak tegen de mogelijkheid voor buitenlanders om hier aan politiek te doen, kijkt een radicaal deel van het VB zeker uit naar deze dag. De jongerenorganisatie kan rekenen op de steun van de Europese parlementsleden van het Vlaams Belang, Philip Claeys en Koen Dillen.

Daarnaast is er ook steun van verschillende aan het VB gelieerde organisaties waaronder NSV, Voorpost en ook KVHV-Gent. Onder de mede-organisatoren bevinden zich groepen die niet bepaald bekend staan als lieverdjes. Van Hongaarse neo-nazi’s tot het Gentse KVHV. (Foto: HVIM uit Hongarije, ook van de partij en al meermaals betrokken bij racistisch geweld- Video: HVIM in Frankrijk-)

Vanuit Duitsland komen er verschillende groepen, van Pro Köln tot Republikanische Jugend. Uit Italië is er de Lega Nord. Vanuit Frankrijk is er steun van de Jeunesses Identitaires uit Rijsel, een groep die eerder ook al meermaals deelnam aan activiteiten van radicale neo-nazistische groepen als Nation in ons land. Uit Spanje komt Democracia Nacional. Die groep organiseerde eind 2007 nog een betoging waarbij een anti-fascist werd omgebracht door een neo-nazi.
De "Dag van de rechts Europese jeugd" staat ook op de activiteitenkalender van Blood and Honour.

Het Katholiek Hoogstudenten Verbond, afdeling Gent, de meest rechtse van alle KVHV-afdelingen, organiseert op 19 mei een debatavond met Norman Finkelstein.
Finkelstein komt er spreken over zijn boek "De Holocaust-industrie", op de websites van Blood and Honour wordt duchtig reclame gemaakt voor dit evenement.

- Geen Finkelstein bij KVHV-Gent, allemaal de schuld van 'Trotskistische' elementen?
- De donkere kant van KVHV (indymedia-Ovl)
- Norman Finkelstein bij KVHV-Gent, Blood and Honour Vlaanderen enthousiast
- KVHV-gent : radicaal fascisme
- Vlaams Belang neemt KVHV in Gent over...
- Iemand een bed teveel ?

(AFF, Geert C)

donderdag 24 april 2008

What's Morally Wrong With Homosexuality?John Corvino is schrijver, advocaat en professor aan de Wayne State University in Detroit.

woensdag 23 april 2008

Fitna, niets is wat het lijkt


Verleden week verscheen in de Nederlandse Volkskrant een beeld-voor-beeld analyse van Wilders’ Fitna. De conclusie voor Wilders z'n film is genadeloos hard: ‘Bijna niets is wat het lijkt’.
Interessant is ook de analyse van de herkomst van een belangrijk deel van de beelden en de ‘argumenten’ in Fitna. Wilders zijn film is sterk geïnspireerd op twee eerdere films: Obsession, Radical Islam’s War against the West (2006) en The Violent Oppression of Women in Islam (2007). Deze laatste film is gemaakt door Robert Spencer van het Amerikaans neoconservatieve David Horowitz Freedom Center.
Fitna ontleed- Wilders speelde een spelletje met Fitna en de media
- Fitna-debat in Nederlandse Tweede Kamer (video)
- Wilders - De eerste tegenfilm (video)


(int.soc, Volkskrant)

dinsdag 22 april 2008

FN-voorzitter Daniel Féret staat terecht voor fraude


Gisteren stonden Daniel Féret, de voorzitter van het extreem rechtse Front National (FN), en zijn partner Audrey Rorive voor de rechtbank van Namen. Het duo staat terecht voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken. De twee worden er van verdacht tijdens de vorige Europese verkiezingen een lijst met valse handtekeningen van overleden personen ingediend te hebben.


Voor het openbaar ministerie is het duidelijk dat Féret en zijn partner zich niets aantrekken van de wet, ze zouden het systeem overigens al in 1995 toegepast hebben. Het parket vordert een gevangenisstraf van 18 maanden voor Féret, die geen uitstel meer kan krijgen (Féret werd anderhalf jaar geleden al eens veroordeeld wegens aanzetten tot rassenhaat). Zijn partner Rorive riskeert een jaar cel, eventueel met uitstel. Beiden ontkennen alles. Uitspraak op 2 mei.


- Daniel Féret eindelijk begonnen aan zijn werkstraf
- Front National verliest pak centen
- Filip De Man mengt zich in FN-twist
- Oprichter Front National uit partij geknikkerd
- Einde in zicht voor Front National ?
- Daniel Féret veroordeeld voor racisme: bevestiging door het Hof van Cassatie

maandag 21 april 2008

Blood and Honour in Overpelt: Update
De Hitler-herdenking zaterdag in Overpelt was geen groot succes, amper 40 extreem rechtse bezoekers werden er geteld. Verdacht weinig, zelfs voor een Blood and Honour evenement.

Pas deze morgen (na een tip) wisten we waarom ze met zo weinig waren: aan het meetingpoint in Neerpelt hield de lokale politie alle wagens tegen met buitenlands kenteken en stuurde na controle van het voertuig en identiteit van de inzittenden, het vreemd volk terug naar huis met de mededeling "u moet zo snel mogelijk België uit. Als we u vandaag nog een keer in Belgie tegenkomen pakken we u op". Combat-18 leden die aan het meetingpoint de bezoekers met instructies stonden op te wachten (met oa. een routebeschrijving naar de Hitler-herdenking), werden door de politie opgepakt en in de combi's uitvoerig ondervraagd.
Wat in Overpelt en Neerpelt wel kon, gebeurde echter niet in Bellegem. Daar werd de neonazi's niets in de weg gelegd.


- Dit weekend opnieuw twee Hitler-herdenkingen op Vlaamse bodem (Video)
-
Vandaag twee Blood & Honour Hitlerherdenkingen
- Blood & Honour in Overpelt - De Foto's

(met dan aan DVI)

Frank Vanhecke erevoorzitter VBGisteren werd voormalig partijvoorzitter Frank Vanhecke aangesteld tot erevoorzitter van het Vlaams Belang. Begin maart gaf Vanhecke de fakkel door aan Bruno Valkeniers, hij was van 1996 tot 2008 voorzitter van het Vlaams Blok/Vlaams Belang. Vanhecke zetelt in het Europees parlement.

Johan Demol (VB) in Scientology-video

Johan Demol, fractievoorzitter voor Vlaams Belang in het Brussels parlement, duikt op in een video van de zeer omstreden Scientology Kerk. Op de video staan getuigenissen van anonieme personen die allemaal het antidrugsprogramma van de sekte ophemelen. Dat antidrugsprogramma dient vooral om mensen in te lijven bij de sectaire organisatie.

Het optreden van Demol in de video is kort, maar hij toont wel de bewondering voor de Scientology Kerk. Toch vreemd dat Demol plots een lans breekt voor een (vrij omstreden) ontwenningsprogramma voor verslaafden, want volgens het Vlaams Belang zijn drugverslaafden criminelen waar maar één plaats voor is: de gevangenis.
En wat maakt van Demol een deskundige in ontwenningsklinieken of anti-drugprogramma's ? Heeft hij deze expertise nog van de tijd toen hij aan het hoofd stond van een politiekorps dat regelmatig inbeslaggenomen drugs achterover drukte en waarvan sommige politieagenten niet zonder gepoederde neus aan het werk gingen?
Het Belgisch parlement omschreef de Scientology Kerk in 1997 als sektarisch en gevaarlijk. De video werd door een Italiaanse aanhanger van Scientology op YouTube gepost. (volledige Scientology-video)
- The Un-Funny TRUTH about Scientology (video)
- Anonymous.org vs Scientology (video)
- 'Crimineel' scientology vervolgd
- Scientology België infiltreert in scholen
- De pareltjes van het Vlaams Belang: Johan Demol (video)
- Cassatie verbreekt veroordeling auteurs boek over Johan Demol

zondag 20 april 2008

Cultuur: dEUS stelt nieuw album voor

In hun repetitiekot in Borgerhout werd vanmiddag het nieuwe album ("Vantage point") van dEUS voorgesteld. Een select publiek en wat journalisten was uitgenodigd, het concert werd eveneens live uitgezonden via de websites van 10 verschillende Europese radiostations. dEUS speelde "Vantage point" in dezelfde volgorde als op het album. De groep rond Tom Barman gaat de komende maanden een honderdtal concerten spelen in binnen en buitenland, dEUS staat ook als headliner op de affiche van Rock Werchter (zondag 6 juli).

"Popular Culture"

Blood Honour in Overpelt en Bellegem


De bijeenkomst van Blood and Honour "midgard" in de Kortrijkse deelgemeente Bellegem is gisteravond zonder incidenten verlopen. De Zowat 250 à 300 leden kwamen bijeen voor de herdenking van de verjaardag van Adolf Hitler. De neonazistische organisatie had onder het mom van een vrijgezellenfeestje een zaal achter café "Au Chevalier" gehuurd in het dorpscentrum van Bellegem. Op het programma stonden optredens van groepen uit Duitsland, Vlaanderen, Estland, Engeland en Tsjechië. In de namiddag werden eerst nog toespraken gehouden met een video-vertoning over de Waffen-SS.

200 Km daarvandaan, in het Limburgse Overpelt, organiseerde de Vlaamse Combat-18 afdeling hun eigen Hitlerherdenking. Met slechts 40 kaalkopjes was de opkomst magertjes te noemen. De lokale politie hield een oogje in het zeil en controleerde alle voertuigen met buitenlands kenteken.
Blood and Honour "midgard" Vlaanderen, die in Bellegem aan de feest was, mag gezien worden als de radicalere B&H-afdeling terwijl de Vlaamse Combat-18 er meer lijkt te zijn voor jeugdige meelopers. Een soort B&H-light dus. In Bellegem waren de bezoekers opmerkelijk ouder en zagen er een stuk vervaarlijker uit. Voor onze man ter plaatse was het er zelfs onmogelijk om foto's te nemen.


Video: 'Thomas Kuban' undercover bij de neonazi's'
Video: Blood & Honour in Nederland & België

- Dit weekend opnieuw twee Hitler-herdenkingen op Vlaamse bodem (Video)
-
Vandaag twee Blood & Honour Hitlerherdenkingen
- Blood & Honour in Overpelt - De Foto's
- Dewael wil wet tegen neonazi's

(met dank aan Aad)

Blood & Honour in Overpelt - De Foto's

.
Vervolg op : Vandaag twee Blood & Honour HitlerherdenkingenEen Nederlandse bezoeker wordt onderworpen aan een identiteitscontrole en zijn wagen doorzocht . Anders dan bij Blood and Honour "Midgard" (in Bellegem) waren de bezoekers hier erg jeugdig.
In de hele buurt rondom zaal
’t Pelterke in Overpelt controleerde de politie alle voertuigen met buitenlands kenteken.


Op last van de politie maakte Blood & Honour de ramen opnieuw vrij.

- Blood and Honour in Overpelt: Update
- Blood Honour in Overpelt en Bellegem
- Blood & Honour Nederland Traditional (+ Foto's)
- Genoeg is genoeg, geen tiende Blood & Honour-treffen op twee jaar tijd
- Blood & Honour in wolfsdonk (Aarschot) 2 (Video)
- Blood & Honour in Schoten (Video)
- Neonazi's werken grensoverschrijdend (Video)
- Nederland: NVU-demonstratie Bergen op Zoom (Vdeo)


(Thx to DVI)

zaterdag 19 april 2008

Vandaag twee Blood & Honour Hitlerherdenkingen

Twee afdelingen van de Vlaamse tak van Blood and Honour organiseren vandaag elk hun eigen Hitlerherdenking:

-Combat-18 verzamelde deze middag (om 14h) op de parking aan het station van Neerpelt. Vandaar ging het naar zaal ’t Pelterke in Overpelt. Onze bron ter plaatse spreekt voorlopig van een magere opkomst (om 16h telde hij 40 kaalkopjes). De politiediensten zijn alleszins iets kordater in hun aanpak dan bij vorige B&H-evenementen. Waar de neonazi's vroeger ongemoeid gelaten werden en zelfs een politie-escorte kregen, werden vandaag controles uitgevoerd. Verschillende B&H-leden werden onderworpen aan een identiteitscontrole en hun voertuigen doorzocht (op oa. drugs en wapens). De zaal (’t Pelterke) werd afgehuurd onder het voorwendsel van een supportersviering van KV Mechelen. Binnen in de zaal zijn momenteel toespraken aan de gang. Echter niet zonder enkele opstootjes. De leden van Blood and Honour waren niet erg opgezet met de aanwezige mediabelangstelling en begonnen in de zaal gelijk met het afplakken van de ramen. De politie greep in en gaf het bevel om de ramen opnieuw vrij te maken. In de zaal hingen talloze neonazistische affiches en soortgelijke propaganda. Verschillende concertgangers lopen er ook gemaskerd bij (skimuts met 3 gaten). Onze man zag er ook een Limburgse Hitler-lookalike. Op de parking zijn vooral Nederlandse en Duitse nummerplaten te zien, er lijkt ook één vracht neonazi's uit Polen te komen.

Daar niet zover vandaan, aan het Duitse kerkhof in Lommel, patrouilleren enkele politievoertuigen om eventuele extreemrechtse bezoekers de toegang te ontzeggen.
Verleden jaar werden daar nog toespraken gehouden door Blood and Honour (oa. met Hitler-lookalike Stefan Wijkamp).


-Blood and Honour midgard (de traditionele tak van Blood and Honour) verzamelde deze middag (*) en vooravond aan een tankstation langs de E17 in De Pinte (foto). De opkomst aan de parking is een pak hoger dan in Neerpelt, onze bron spreekt van een honderdtal (om 17h). De aanwezige politie is twee man sterk en grijpt niet in.


Het concert zelf gaat door in Bellegem (bij Kortrijk), in de zaal van Café Au Chevalier. De zaal werd geboekt onder het mom van een vrijgezellenfeestje. Op de deur hangt een briefje met 'privé' erop geschreven (foto). Er zijn honderden aanwezigen, nergens is er politie in uniform te zien. Op de parking en in de straten rondom café Au Chevalier staan tientallen buitenlandse voertuigen, voornamelijk uit Nederland en Duitsland.


* Voorafgaand aan het concert waren er in Bellegem enkele toespraken en een video-vertoning over de Waffen-SS.

FOTO'S : Blood & Honour in Overpelt - De Foto's

Video: 'Thomas Kuban' undercover bij de neonazi's'
Video: Blood & Honour in Nederland & België

- Blood and Honour in Overpelt: Update
- Blood Honour in Overpelt en Bellegem
- Dit weekend opnieuw twee Hitler-herdenkingen op Vlaamse bodem (Video)
- Neo-Nazi's organiseren Hitler-herdenkingen in ons land
- Genoeg is genoeg, geen tiende Blood & Honour-treffen op twee jaar tijd
- Blood & Honour in wolfsdonk (Aarschot) 2 (Video)
- Blood & Honour in Schoten (Video)
- VB-fractievoorzitster samen met Voorpost & SMF op Nazi-bedevaart
- Gemeenteraadslid Vlaams Belang tatoeëert SS-slogans en nazisymbolen

vrijdag 18 april 2008

Geef Dewinter of De Wever een virtueel pak rammel

De Krant Le Soir plaatste op zijn website een virtuele boksring waar men oa. Filip Dewinter of Bart De Wever tot bloedens toe kan afmotten.

Probeer het HIER!

Kemel van de week

"Ik vraag dat de Vlamingen eindelijk hun tanden laten zien!"

Guy D'Haeseleer (Vlaams Belang) formuleert zijn vraag aan Joellë Milquet in de Kamer. Milquet is Waalse.

donderdag 17 april 2008

Dit weekend opnieuw twee Hitler-herdenkingen op Vlaamse bodem

De Vlaamse tak van de extreem rechtse organisatie Blood & Honour plant dit weekend twee Hitlerherdenkingen. Vrijdagavond zal ergens ten lande een Memorial for Fallen Heroes plaatsvinden, zaterdag volgt een groot Return to Glory-concert met een optreden van 'Die Liebenfels Kapelle' (pseudoniem voor de neonazi groep 'Skalinger'), notoire jodenhaters uit Duitsland.


Zoals altijd wordt de plaats van het gebeuren pas kort tevoren bekendgemaakt: vanaf vrijdagavond 20 uur kunnen geïnteresseerden bellen naar een van de gsm-nummers van een B&H-kopstuk uit Arendonk.

De Hitlerherdenkingen worden opgezet door Blood & Honour Vlaanderen, maar eigenlijk is dat een vlag die twee concurrerende ladingen dekt. De 'traditionelere' midgard tak van B&H staat in voor het concert 'Memorial for fallen Heroes'. Deze tak komt uit de omgeving van Brugge (De kastelein etc..) en heeft verder vooral aanhang vanuit de streek van Turnhout. De andere groep is Combat 18, die ook de naam Blood en Honour claimen. Deze laatste groep richt zich meer op zogenaamd 'activisme', en noemt de midgard groep biernazi's en internethelden. Bij eerdere confrontaties gingen de twee concurrerende B & H-afdelingen zelfs met elkaar op de vuist, daarnaast houden zij zich voornamelijk bezig met elkaar zwart (!) te maken op extreem rechtse internet fora. Combat 18 onderhield ook nauwe banden met het inmiddels opgerolde BBET.

Dit weekend wordt het dus de tiende bijeenkomst op twee jaar tijd dat Blood Honour in Vlaanderen organiseert. Voor het Anti Fascistisch Front het sein om (opnieuw) een open Brief te schrijven aan de ministers van Binnenlandse zaken (Dewael) en Justitie (Vandeurzen).Video: Open brief AFF in de Kamer
Sofie Staelraeve (Open Vld) en Meyrem Almaci (Groen!) met Kamervragen
aan minister Dewael over de neonazi bijeenkomsten.

- Video: Blood & Honour in Nederland & België (Nederlandse reportage uit 2007)
- Video: 'Thomas Kuban' undercover bij de neonazi's' (2008)
- Video: Undercover bij de neonazi's' (2007)

- Blood & Honour in wolfsdonk (Aarschot) 2 (Video)
- Blood & Honour in Schoten (Video)
- Neonazi's werken grensoverschrijdend (video)
- Blood & Honour in Wolfsdonk (foto)
- Genoeg is genoeg, geen tiende Blood & Honour-treffen op twee jaar tijd
- Blood & Hounour Vlaanderen schrapt alle aangekondigde activiteiten
- Anti-Fascistisch Front


zaterdag 12 april 2008

VB-actie voor veilig openbaar vervoer (2)

Het Vlaams Belang heeft gisteren actie gevoerd aan het Koningin Astridplein in Antwerpen om aandacht te vragen voor meer veiligheid op het openbaar vervoer. Het VB deed dat op exact dezelfde plaats als waar treinbestuurder Guido Demoor bijna twee jaar geleden om het leven kwam na een gewelddadig incident op buslijn 23. Ondanks het gevoelige thema kwam met moeite een honderdtal actievoerders opdagen. Vlaams Belang bezette er tijdens de actie het fiets- en voetpad en creëerde op die manier een ... onveilige situatie voor fietsers en voetgangers die de baan op moesten.


- VB-actie voor veilig openbaar vervoer
- Busincident FDW (video)
- Twee broers busincident zijn politieke vluchtelingen

donderdag 10 april 2008

Gemeente negeerde waarschuwingen racisme

Instanties in de Nederlandse gemeente Waalwijk hebben bijna anderhalf jaar lang grote aantallen meldingen over racistische pesterijen tegen een Liberiaans gezin uit deelgemeente Waspik laten liggen. De daders (foto) werden niet op hun gedrag aangesproken en het gezin werd niet beschermd. Tot die conclusie komt het instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum in een onderzoek naar de treiterijen en intimidatie die in september 2007 leidden tot het vlucht van het gezin uit Waspik.

Volgens het onderzoek was de situatie van de Liberiaanse moeder en haar kinderen een jaar voor hun vertrek al onhoudbaar. De politie heeft de situatie 'vergoelijkt' en beschouwd als kattenkwaad terwijl jongerenwerk zich liet leiden door angst om het contact met de hangjongeren te verliezen. Vluchtelingenwerk, opbouwwerk en de woningstichting bleven steken op oeverloos overleg zodat het gezin in de kou bleef staan. (Video: "Waspik greep niet in bij langdurig racisme", april 2008)
Vandaag heeft burgemeester Nol Kleijngeld het Liberiaans gezin zijn excuses aangeboden, ''Ze kwamen naar Nederland omdat dit een veilig land is. Het rapport laat zien dat ze in een onveilige situatie belandden. Het college schaamt zich diep.'' aldus de burgervader.

Video: Extreemrechtse jongeren terroriseren asielzoekers (sept. 2007)- Extreemrechtse jongeren terroriseren asielzoekers
- Instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum

(AD)

VB-actie voor veilig openbaar vervoer

De anti-islam betogingen die Vlaams Belang in Antwerpen, Desselgem en Mechelen (Video) organiseerde brachten bedroevend weinig medestanders op de been. Zelfs de 18.000 pamfletten die in Desselgem werden uitgedeeld konden het tij niet keren. Met een buslading Antwerpse actievoerders trachtte Vlaams Belang nog de plaatselijke desinteresse te maskeren, toch bleven de straten en pleinen leeg.

Voor Filip Dewinter en zijn eenzame actievoerders kwam het jongste busincident in Antwerpen dan ook als een godsgeschenk. Dewinter, die in inzake busincidenten een ervaringsdeskundige is (foto), organiseerde onmiddellijk een actie voor veilig openbaar vervoer. De actie van Vlaams Belang start morgen om 11h aan het Antwerpse Astrid Plaza Hotel.

- VB-actie voor veilig openbaar vervoer (update)
- Busincident FDW (video)
- Twee broers busincident zijn politieke vluchtelingen
.

Racisme in lokaal partijkrantje breekt gewezen VB-voorzitter zuur op

Minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) heeft aan de voorzitter van het Europees parlement de opheffing gevraagd van de parlementaire onschendbaarheid van gewezen Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke ten einde hem te kunnen vervolgen op basis van de racismewet. Aanleiding is een klacht die in 2005 werd ingediend door burgemeester van Sint-Niklaas Freddy Willockx (sp.a) tegen een uitgave van Vlaams Belang Sint-Niklaas. In de lokale Vlaams Belang Krant werden allochtonen onterecht beschuldigd van grafschennis.

Na lange tijd van aarzelen en uitstel gaf Vlaams Belang de fout achteraf toe en verspreidde maanden later een (kleine) rechtzetting in het lokale partijkrantje. Vlaams Belang geeft nooit z'n verontschuldigingen aangeboden. Frank Vanhecke wordt nu vervolgd, al schreef hij het bewuste artikel niet zelf. Als VB-Voorzitter was hij ten tijde van de publicatie wel de verantwoordelijke uitgever. Bij een eventuele veroordeling wegens racisme riskeert Vanhecke zijn mandaat als Europees parlementslid te verliezen en riskeert hij de ontzetting van zijn politieke rechten. (video: 'reactie Vlaams Belang')- Daders grafschennis waren géén allochtonen
- Hoe dwaas is men in Sint-Niklaas?
- "Het Vlaams Belang staat niet boven de wet."
.

woensdag 9 april 2008

Holocaust Dachau mail


Terwijl de racistische mail 'Bouziane' van de Gentse LDD-afdeling nog steeds de ronde doet, komt Jurgen Verstrepen met een nieuwe kettingmail aanzetten. De 'media-expert' van Lijst Dedecker plaatste op zijn website de 'Holocaust Dachau mail' waarin staat dat de Universiteit van Kentucky de Holocaust uit zijn leerplan verwijderde, omdat die beledigend zou zijn voor de moslims. Jurgen Verstrepen vraagt de bezoekers van zijn website de tekst te kopiëren, in een mail te plakken en door te sturen (mirror).

Net zoals bij de racistische mail over de familie Bouziane zijn de aantijgingen in de jongste kettingmail met LDD-keurmerk ook nu weer volledig uit de lucht gegrepen. (zie: University Debunks Holocaust E-mail Rumor). Ofwel controleert de LDD-mediaexpert zijn bronnen en informatie niet, ofwel handelde hij ter kwader trouw. Beide kan natuurlijk ook.


- Lijst Dedecker stuurt racistische kettingmail rond
- Ontmaskerd: de racistische mail over "de familie Bouziane"

dinsdag 8 april 2008

Mensen zonder papieren opgelicht en uitgebuit.

De regularisatie van sans-papiers door werk is een van de vele punten uit het regeerakkoord, maar werkgevers en particulieren laten zich intussen fors betalen voor een arbeidscontract. De sans-papier moet tussen de 5.000 en 10.000 euro ophoesten, het equivalent van zes maanden of een jaar sociale bijdrages. "Er worden nog andere opties voorgesteld, zoals gratis werken in ruil voor de belofte van een job", zegt Oscar Florès van Crer (Coördinatie tegen de Uitwijzingen en voor de Regularisatie van Sans-papiers).

De arbeidscontracten van onbepaalde duur zijn ten laste van de sans-papiers. Zij moeten op voorhand of maandelijks betalen. De buitenlander wordt dan na enkele weken of maanden ontslagen "omdat hij niet geschikt is".
"Die werkgevers weten dat ze niet veel riskeren en dat er mensen zijn die zich willen verkopen voor een simpele belofte" aldus CRER. Vooral Marokkanen, Iranezen en Brazilianen worden slachtoffer van deze oplichterij.

- Asielzoekers manifesteren voor kabinet-Piette

(Le Soir)

maandag 7 april 2008

Lezersbrief

Het voorstel om in te grijpen bij haatmail of racistische boodschappen op fora van krantenredacties en andere sites kan ik alleen maar toejuichen. Omdat ik zelf nogal vaak naar nieuws surf en het helaas niet kan laten om geregeld ook de reacties te lezen, heb ik al heel wat negatieve ervaringen opgedaan. Surf maar eens naar de sites van Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en vooral naar www.skynet.be. Op die laatste site kunnen de andere 'lezers' je reactie beoordelen. Als je probeert om een constructieve bijdrage te leveren word je na enkele minuten gewoon weggestemd en verdwijnt je bericht. Zo blijven alleen de haatmails nog over, zoals bijvoorbeeld om vergeldingseskaders op te richten naar analogie van de doodseskaders in sommige landen van Zuid-Amerika. Of wordt er gewoon enorm grof 'gepraat' over Afrikaanse vrouwen (de woorden zijn te grof om ze nog eens te herhalen). Ik raad je evenwel niet aan om naar deze sites te surfen, want je blijft achter met een heel wrang en angstig gevoel over wat er huist in onze Vlaamse ondergrond.

Tine De Beuckelaer in De Morgen

- Opinie: Haal de hatemail van de nieuwssites
- Van Den Driessche, Schelfhout en Kif Kif tegen racisme op mediasites
- Petitie tegen racisme op mediasites
.

zondag 6 april 2008

Wie betaalt de rechtse populisten?


Rechtse populisten zoals Dedecker, Wilders of Verdonk in Nederland, kunnen vaak rekenen op rijke aanhangers die hen heel wat middelen bezorgen. Zo wordt Rita Verdonk gesteund door Nina Brink van World Online. Voor de lanceringsmeeting van haar nieuwe formatie ("Trots op Nederland") kocht een aanhanger alle 1.800 toegangskaartjes voor een totaal bedrag van 135.000 euro.

Daarna werden de kaartjes uitgedeeld. Blijkbaar zijn rijke geldschieters ook voor Dedecker geen probleem. De man beweert ons allemaal te vertegenwoordigen, maar zijn middelen haalt hij toch vooral bij bedrijfsleiders. Dedecker: "Voor ik mijn kieslijsten had neergelegd kon ik in principe doen wat ik wilde. Sommige bedrijven schonken mij tot honderdduizend euro." En dan hoeven we natuurlijk niet verwonderd te zijn dat Dedecker voor een politiek staat die de belangen van de bedrijfsleiders verdedigt... (Integraal overgenomen van internationaalverzet)


- Gaat helderziende Rita Verdonk aan haar miljoenen helpen? (video)
- Onthullend boek over Vlaams Belang: "partij van de rijke man"

"Zeg ons wie we moeten haten"

De Joods-Hongaarse schrijver György Konrád (foto) ontkwam als kind aan het uitmoorden door de nazi’s van alle Joden in het dorp van zijn jeugd. Tijdens het communisme werd zijn mond gesnoerd door de censuur die het ’socialistisch realisme’ aan kritische auteurs oplegde. Hij bleef schrijven en kon ondergronds en in het buitenland publiceren. Tot 1988 was zijn werk in Hongarije verboden. Hij is een van de meest vertaalde hedendaagse Hongaarse auteurs.
- Vlaams Belang moet neo-nazistische leden uitsluiten (video)
- Michael Palin bezoekt Auschwitz (video)
- VB-fractievoorzitster samen met Voorpost & SMF op Nazi-bedevaart
- Nazi symboliek en Vlaams Belang

zaterdag 5 april 2008

Nederland: rechts-radicalisme onder jongeren neemt fors toe

Prem Shivram Shaw Radhakishun (Prem) is een Nederlands advocaat, columnist en televisiemaker van Surinaams-Hindoestaanse afkomst.Voor zijn programmareeks 'Premtime' ging hij deze keer in gesprek met leerlingen die zich zelf overtuigd Nationaal Socialist noemen.
Prem bezocht de Groenschool (Land- en tuinbouw) in Nijmegen waar hij oa. sprak met de directeur die ziet dat het rechts-extreem gedachtegoed op zijn school toeneemt. Deze besluit het taboe te doorbreken en probeert er iets tegen te doen, o.a. door een verbod op bepaalde kleding en door het organiseren van trainingen. Prem treft een school aan die “blanker is dan blank”. Als hij een klas de vraag voorlegt “Wie heeft er een hekel aan buitenlanders?” steekt het overgrote deel van de leerlingen zijn hand op. Hij ontmoet er leerlingen die zichzelf Neonazi noemen. Een van die jongeren laat Prem thuis zijn kamer zien, die volhangt met Nationaal Socialistische symbolen. De vader van de jongen weet niet wat hij met zijn zoon moet aanvangen. Prem probeert daar een antwoord op te vinden en praat met deskundigen en jongerenwerkers die ervaring hebben met rechts-radicalisme onder jongeren.

Toenemend rechts-radicalisme onder jongeren op scholen
is een van de grootste taboes in Nederland
.Video: 'Thomas Kuban' undercover bij de neonazi's'
Video: Blood & Honour in Nederland & België

- Neonazi's werken grensoverschrijdend (video)
- Moslim & Vreemdelingenhaat onder jongeren (video)
- Nederland: NVU-demonstratie Bergen op Zoom (video)
- "islamfobie" in Nederland neemt toe
- Nederlandse Neonazi's veroordeeld. Wanneer treedt Belgisch gerecht op?
.

donderdag 3 april 2008

Quote
"Het 'probleem' zit niet in de hoofddoek, maar in wat er onder zit."
Björn Roosse (Vlaams Belang)

Foto: Marleen Van den Eynde is sinds 1999 Vlaams volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang. De foto komt uit één van haar verkiezingscampagnes.
-"Ze prostitueert zich voor de islam"
-Gents hoofddoekenverbod goedgekeurd video

(Bart)

woensdag 2 april 2008

VB'ers opgepakt bij pro-Tibetbetoging

De Brusselse politie heeft vanmiddag acht leden van het Vlaams Belang en VBJ (Vlaams Belang Jongeren) opgepakt op het Schumanplein. De acht hadden zich bij een pro-Tibetbetoging gevoegd maar waren daar niet welkom. De organisatoren van de betoging vroegen hen te vertrekken en toen ze dat weigerden, moest de politie tussenkomen. Commissaris Christian De Coninck van de Brusselse politie bevestigt het verhaal : "Er was inderdaad een pro-Tibetbetoging en de acht mensen van het Vlaams Belang hadden zich daarbij gevoegd. De organisatoren van de betoging waren daar niet mee opgezet en hebben hen gevraagd te vertrekken. Toen ze dat niet deden, zijn we tussengekomen. Omdat de betoging zelf wel toegestaan was, maar de Vlaams Belangers geen toestemming hadden voor een eigen betoging hebben we hen bevolen te vertrekken. Omdat ze niet gehoorzaamden, zijn ze voor het verloop van de betoging opgepakt. Nadien zijn ze weer vrijgelaten."

- Mechelen: (fl)optocht tegen Islamisering.
- Toen waren ze nog met 40.... (video)
- Nederlandse SIOE-betoging flopt gigantisch (video)
- Vanhecke en Morel aangehouden
- Politie pakt Dewinter & Vanhecke op bij verboden betoging tegen islam (video)
- Busincident (video)

(NB)

Franse soldaten brengen nazigroet, leger onstslaat klokkenluider

Drie soldaten (17é regiment parachutisten) uit het Zuid-Franse Montauban hebben in strakke houding en met de gestrekte arm vooruit als nazigroet achter een vlag met hakenkruisen geposeerd (foto). Ze verheerlijkten de Wehrmacht en hadden ook SS-insignes op hun helmen aangebracht. De legerleiding heeft evenwel de neonazi's laten begaan en de klokkenluider, kapitein Jamel Bensehir, op straat geknikkerd . Zijn contract werd wegens 'emotionele onevenwichtigheid' niet verlengd, de nazi-aanhangers werd niets in de weg gelegd en twee van hen zijn nog steeds soldaat.


- 'Jude raus'
- Enquête sur trois militaires et le salut nazi
- Renault in Frankrijk veroordeeld voor racisme
- Neonazi's knuppelen gehandicapte dood (video)
- Vincent Reynouard veroordeeld wegens ontkenning holocaust (video)
.

dinsdag 1 april 2008

Fitna-debat in Nederlandse Tweede Kamer


De Nederlandse Tweede Kamer debatteerde deze namiddag over 'Fitna', de film die Geert Wilders vorige week op het internet plaatste. Vandaag spraken alle fractieleiders hun verontwaardiging uit over de film en hun bezorgdheid voor de toekomst. Op de kritische vragen (Vlaamse politici kunnen hier een voorbeeld aan nemen) antwoordde Wilders erg ontwijkend.

Het belette hem niet om zich vakkundig vast te lullen. Groenlinks fractievoorzitster Femke Halsema (foto) vond het ook maar slappe kost en zei daarover: 'Mijnheer Wilders, ik heb u wel eens helderder meegemaakt' . Voor de aanvang van het debat werd ook het laatste rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek onder de Kamerleden uitgedeeld, daaruit bleek dat in 2006 het aantal moslims in Nederland net daalde. Het rapport berekende dat Nederland in 2050 ten hoogste 8% moslims zal tellen. (Klik Hier)

Enkele fragmenten uit het Kamerdebat .

Deel 1
Deel 2- petitie: 'In Offense of Geert Wilders '

- Fitna-debat: de opvallendste quotes
- Rapper vast voor bedreiging Wilders
- Nederland tolereert geen kritiek op Wilders
- Wilders - De eerste tegenfilm (video)
- Hugo Camps over Wilders (video)
.