Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 29 april 2008

Dewinter versterkt zijn greep op Vlaams Belang


Het nieuwe partijbestuur van het VB is gevormd en telt, in vergelijking met het vorige, zes nieuwe leden. Nagenoeg allemaal behoren ze tot het kamp Dewinter-Annemans. Met de uitbreiding van het partijbestuur voert de nieuwe voorzitter, Bruno Valkeniers een oud plan uit, bedoeld om de macht van de clan Vanhecke-Morel te breken: het partijbestuur zodanig uitbreiden dat een dagelijks bestuur van drie of vier mensen die de echte beslissingen nemen, zich opdringt. Naast Bruno Valkeniers zelf telt het partijbestuur zes nieuwe leden.

De opmerkelijkste nieuwkomer is Filip De Man, die binnen de partij als een absolute Dewinteriaan bekend staat . De absolute hardliner binnen het VB maakte er in het verleden een erezaak van om niet tot het bestuur toe te treden uit schrik op die manier 'deel van het systeem' te worden, maar gaat nu toch overstag.
Naast De Man zetelen sinds kort ook Koen Bultinck, Geert Goubert, Gerdje Van Steenberge, Bart Laeremans en Linda Vissers. Marie-Rose Morel maakt zich geen zorgen. "Gesteld dat er echt een klein kernkabinet komt, dan zal ik daar mijn zeg over doen, maar ik heb geen enkele aanwijzing dat het zo zou zijn. We hebben enkele vergaderingen achter de rug en ik heb absoluut niet de indruk dat we herleid worden tot een soort goedkeuringsmachine."

- Linda Vissers is eerste vrouw bovenaan VB-kieslijst voor het parlement (video)
- Heibel binnen Vlaams Belang
- Hoe persoonlijke intriges en paranoia het Vlaams Belang splijten
- Morel vs Dewinter

(DM)