Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 26 april 2008

LDD programma zeer lief voor kapitaalkrachtige Vlaming

Op het programmacongres (video) in Antwerpen kwam Lijst Dedecker vandaag met enkele 'nieuwe' voorstellen aandraven : zo wil LDD een minimumleeftijd van 24 jaar voor een niet-EU-burger die met een Belg huwt en de wet-Lejeune moet verstrengd worden tot minimum tweederde van de straf (De wet Lejeune werd reeds jaren geleden afgeschaft).


Zoals met zoveel bij Lijst Dedecker wordt het vooral de gewone inkomens moeilijk gemaakt, wie zijn partner van buiten de EU naar België wil laten overkomen moet minimaal 22.000 Euro/jaar verdienen. Het hoofdstuk belastingen zorgde voor weinig discussie. LDD streeft naar een vermindering van het overheidsbeslag tot hoogstens 40 procent van het bbp en een vlaktaks van 25 procent over een periode van vijf jaar. In zijn enthousiasme stemde het congres eerst in met een amendement waardoor de partij pleit voor de afschaffing van vermogensbelastingen zoals meerwaardebelastingen, schenkings- en successierechten. In de oorspronkelijke tekst was de afschaffing beperkt tot de eerste lijn. Op vraag van Jean-Marie Dedecker, die wees op de financiële evenwichten van het partijprogramma (!?), ging het congres akkoord met een nieuwe stemming, waardoor naar de oorspronkelijke tekst werd teruggegrepen.

- Lijst Dedecker congresseert
- Holocaust Dachau mail
- Wie betaalt de rechtse populisten?
- 'Wallonië loopt niet warm voor LDD' (video)
- Ex-VBers maken overstap naar LDD
- Lijst Dedecker stuurt racistische kettingmail rond
- Snelheidslimieten zijn er enkel voor 't gepeupel (video)
- Partij van het 'gezond verstand' is pro opwarming aarde (video)