Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 30 april 2008

Lijst Dedecker (2)

'We staan er hoe langer hoe meer'. Of je staat er, of je staat er niet. Lijst Dedecker 'staat' er alleen maar omdat ze zich aan de broekspijpen van haar voorzitter overeind houdt. En die houdt zich dan weer recht aan de naambekendheid die hij in zijn job als federaal ambtenaar of volksvertegenwoordiger voor VLD kreeg, en aan het ongenoegen dat hij naar zich toezuigt als een afvoerputje dat rioolwater verzamelt. En, niet in het minst, aan ons geld: dat het riekt naar 'de prostaatlucht van de senaat' is blijkbaar voor hem geen bezwaar. Het resultaat is er naar. Gisteren 'Ik zal nooit dit of dat', vandaag: 'Ik zeg nooit nooit'. Gisteren 'het cordon sanitaire werkt niet', vandaag 'het cordon sanitaire werkt'. En ga zo maar door... Hetzelfe met belastingen: tegelijk de staat op droog zaad zetten, en eisen dat ze vanalles onderneemt, dat kan je alleen doen voor een achterban die niet nadenkt.
De Standaard maakte de analyse al: als Dedecker morgen beslist om iets anders te gaan doen, zakt zijn partij als een pudding ineen. Want wat heeft iemand als Terry Verbiest bijvoorbeeld verloren in het gezelschap van iemand als Lucien Decoorne? LDD is een ratjetoe, die zijn éérste electorale tegenslag - en die komt er hoe dan ook, want niks is eeuwig - niet zal overleven.

Renaat S. op de website van LDD'er Jurgen Verstrepen

- Lijst Dedecker congresseert