Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 29 april 2008

Neonazistische groeperingen rekruteren via games op internet

Op het internet spelen heel wat kinderen het videospel Battlefield 2, een zeer populaire first person shooter (FPS). Via een spelersploeg kan men met of tegen elkaar spelen, er is ook de mogelijkheid om zelf een spelersgroep op te richten (via een zogenaamde IDF-server). Nu blijkt één van de spelersploegen die op internet gecreëerd is, een façade te zijn van een neonazistische groepering.

De server heeft niets te maken met de bedenkers van het spel, maar via Battlefield nodigen de neonazi's de spelers uit de lokale afdelingen van hun beweging te vervoegen. Volgens het Observatorium van Extreemrechts gaat het om zeer radicale jongeren met een uiterst fout gedachtegoed : "Het zijn onwrikbare, radicale jongeren die een systeem van apartheid aanhangen, namelijk een rassenscheiding. Het zijn organisaties die hun militanten voorbereiden op een komende etnische oorlog" aldus Manuel Abramowicz. De Waalse openbare televisie (RTBF) had het item gisteren in zijn journaal zitten.

"L'extrême droite recrute par jeu vidéo"- Video: Racisme op het internet
- www.resistances.be
- Neo-Nazi's organiseren Hitler-herdenkingen in ons land
- VB-fractievoorzitster samen met Voorpost & SMF op Nazi-bedevaart
- "De Wazi"
- Nederland wil verbod Blood & Honour