Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 16 mei 2008

VB-horecabond tegen rookverbod


De correctionele rechtbank in Turnhout heeft Danny Vermeer uit Mol, uitbater van restaurant De Kleppende Klipper, veroordeeld voor het negeren van het rookverbod. De man is ook schuldig bevonden aan hygiënische inbreuken en smaad aan de controleurs. De Molse restaurantuitbater is samen met Patrick Ghys medeoprichter van de nieuwe Vzw 'Vlaamse Bond voor de Horeca', dat is een nieuwe beroepsorganisatie die zichzelf apolitiek noemt, maar sterk aanleunt bij het Vlaams Belang en Vlott. Ghys was tot voor kort gemeenteraadslid voor Vlaams Belang in Mortsel, maar stapte samen met VB-collega Judy Thues over naar Lijst Dedecker. Een andere kompaan bij de VZW is Leon Jeurissen, VB-districtsraadslid in Borgerhout. Jeurissen is geen caféhouder maar een toeleverancier die de horeca nauw aan het hart ligt. (meer over Jeurissen: Dag drie: Blokker Leon)

Peter van de 'Bond voor de Horeca' is Hugo Coveliers (Vlott). Bij het Vlaams Belang worden de banden met de VZW ook niet ontkend. "Wij steunen die nieuwe horecabond volop," zegt Philip Dewinter (VB). De Vlaamse Bond voor de Horeca komt op tegen het rookverbod en de BTW-tarieven, en eist een flexibeler personeelsbeleid en minder sociale bijdragen.

Vermeer werd veroordeeld voor smaad, het negeren van het rookverbod en enkele hygiënische inbreuken tot een voorwaardelijke geldboete van 550 euro. De bvba kreeg een boete van 2.200 euro, waarvan de helft met uitstel. Vermeer liet al verstaan de asbakken te verwijderen en zich neer te leggen bij de zaak, maar overweegt wel in beroep te gaan. (bronnen: Blokwatch, AFF, DM)

Lees ook: Toogklap zonder politiek? Zwanst nu niet!

- Rookverbod in cafés
- Mortsel: de apenstreken van Patrick Ghys
- Niet alleen rookverbod mikpunt van horecabond
.