Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 28 mei 2008

Gent: Hoofddoekenverbod blijft

Gisteren in de late avond is in de gemeenteraad van Gent het voorstel van Groen!-fractievoorzitter Filip Watteeuw afgewezen om het hoofddoekenverbod in te trekken. Van de 51 gemeenteraadsleden stemden er vijfentwintig voor en evenveel tegen, wat in de praktijk betekent dat het hoofddoekenverbod in Gent goedgekeurd blijft.

Paul Goossens, tegenstander van een verbod en wiens stem doorslaggevend had kunnen zijn, was afwezig wegens ziekte. Op 26 november vorig jaar werd in Gent het hoofddoekenverbod goedgekeurd met een nipte wisselmeerderheid van Open Vld, CD&V/N-VA en Vlaams Belang.

Opmerkelijk was dat twee CD&V-raadsleden, onder wie zuster Monica, deze keer tegen het verbod stemden. Schepen Sas van Rouveroij en ex-premier Guy Verhofstadt van Open VLD kwamen dan weer speciaal terug uit het buitenland om ervoor te zorgen dat het hoofddoekenverbod behouden bleef.


- Hoofddoek maakt brokken
- Gent heeft geen problemen met hoofddoek (video)
- Open Vld en Cd&v blijven Vlaams Belang achterna hollen (video)
- Van dermeersch in sluier tegen hoofddoek
- Gents hoofddoekenverbod goedgekeurd (video)
- [Opinie] VLD brengt Vlaams Belang terug op het politieke voorplan. Rechts aan zet in ethische dossiers.