Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 26 mei 2008

Gisteren werden Oostfronters herdacht

Gisteren werd in Stekene, naar jaarlijkse gewoonte, hulde gebracht aan de Vlaamse Oostfronters die met de nazi’s tegen het communisme vochten. Aan de begraafplaats werd in de jaren zestig door de Vlaams Militanten Orde (de vroegere paramilitaire vleugel van Vlaams Blok) een park aangelegd en in 2004 overgedragen aan VNJ. Het park is een eerbetoon aan de gevallen Vlamingen die samen met de SS vochten. Naast een tiental VB-politici waren ook Voorpost en enkele sympathisanten naar Stekene afgezakt. De herdenking begon met een korte plechtigheid, daarna speelde een muziekkapel en werden enkele toespraken gehouden. Volgens Yves Pernet, scriptor van de NSV, werden ook nog anekdotes bovengehaald waarom Vlaamse collaborateurs de keuze maakten om samen te vechten met Hitlers SS.

(foto: het erepark
werd vernoemd naar Kamiel De Wilde, een Oostfrontstrijder geboren in Stekene)

Onder de aanwezigen ook Barbara Pas en Sandy Neel, die we nog kennen van haar nazi-bedevaart die ze samen ondernam met enkele Voorposters en oud-collaborateurs (van het ter ziele gegane Sint-Maartensfonds). Bjorn Roose, Voorposter en VB-partijmedewerker met een uitgesproken voorliefde voor het nazisme, was zoals verwacht ook op het appel.

Vroeger, toen VB-kopstukken heel wat minder moeite deden om hun sympathie voor het nazisme te verbergen, waren oa. Frank Vanhecke, Filip Dewinter en Bert Eriksson herhaaldelijk aanwezig op de jaarlijkse herdenking in Stekene of soortgelijke herdenkingen in Vlaanderen. Onlangs verklaarde Dewinter niet meer naar herdenkingen te gaan waar hulde wordt gebracht aan gevallen SS-ers. Echter, niet omdat het foute boel zou zijn, maar enkel uit electorale overwegingen. Op de video ziet u Dewinter en Vanhecke bezig op een herdenking in Lommel, de beelden dateren van 1988.
Lees ook: Vandaag worden in Stekene de Oostfronters herdacht

- Sint-Maartensfonds geeft de pijp aan Maarten
- VB-fractievoorzitster samen met Voorpost & SMF op Nazi-bedevaart
- Vlaams Belang moet neo-nazistische leden uitsluiten (video)
- Gemeenteraadslid Vlaams Belang tatoeëert SS-slogans en nazisymbolen
- Björn Roose over kindersterfte in Afrika : "Meer overlevers betekent ook meer voortplanters "
- Liefdesverhaal in Auschwitz: "We zweefden over de lijken" (video)

(bron: AFF, Blokwatch)