Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 17 mei 2008

Kinderen in gesloten asielcentra: Stop de waanzin!

Kinderen opsluiten is in strijd met het internationaal kinderrechtenverdrag, dat ook ons land heeft onderschreven. Toch worden in de gesloten asielcentra van Merksplas, Steenokkerzeel en Melsbroek of Vottem nog vaak gezinnen met kinderen opgesloten. Het opsluiten op zich en de omstandigheden waarin dit gebeurt zijn onmiskenbaar schadelijk voor kinderen.

Het is bovendien onwettelijk want het druist in tegen het Kinderrechtenverdrag dat België mee ondertekende. Uit cijfers die de Dienst Vreemdelingenzaken meedeelde aan senatrice Nahima Lanjri (CD&V) blijkt dat vorig jaar 188 illegale families opgesloten werden in gesloten asielcentra. Onder hen waren 398 kinderen.


- http://sanspapiers.skynetblogs.be
- http://www.kzp.be (kinderen zonder papieren)
- UDEP - Antwerpen
- Vrouw mishandeld bij uitwijzing sans-papiers
.