Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zondag 25 mei 2008

LDD'er eist 180.000 euro voor mislopen OCMW-voorzitterschap

Diepenbeeks OCMW-voorzitter Martha Roux (ex-CD&VDD) heeft een aangetekende brief gekregen van raadslid Jos Wolfs (ex-CD&VDD, nu LDD). Daarin eist hij 180.000 euro voor het mislopen van het zitje van OCMW-voorzitter. Volgens Wolfs (foto) zou Martha Roux een document hebben ondertekend waarbij ze zich, vóór de verkiezingen, engageerde om de voordrachten van de partij (CD&VDD) te aanvaarden.

(Foto: Jos Wolfs op jacht naar het grote geld, nu als ondervoorzitter LDD- Limburg)

Enkele dagen na de verkiezingen stapte
Martha Roux op om als onafhankelijke een meerderheid sp.a- Open VLD en Groen! mogelijk te maken en nam zelf plaats op het stoeltje van OCMW-voorzitter. Wolfs, ondertussen overgestapt naar Lijst Dedecker, wil 'het morele en financiële verlies' dat hij leed door naast de post van OCMW-voorzitter te grijpen, nu recupereren van Martha Roux.
Jos Wolfs: “Het burgerlijk recht overstijgt de kieswet. Ik heb een bijzonder goede slaagkans, omdat ik beschik over een door Martha Roux ondertekend document waarbij ze zich, vóór de verkiezingen, engageerde om de voordrachten van de partij te aanvaarden. Die verklaring staat zwart op wit. Vermits ik door CD&VDD werd voorgedragen als OCMW-voorzitter en zij nu op die stoel zit door haar plotse opstappen bij de CD&VDD, heeft Martha Roux en niemand anders mij rechtstreeks geschaad. Valsheid in geschrifte, heet zoiets.”
Wolfs vraagt 25.000 euro morele schadevergoeding, plus 2.000 euro per maand dat hij het OCMW-voorzitterschap mist, en dat zijn er in één legislatuur 72, of 144.000 euro in totaal en daar bovenop 10.000 euro gemiste eindejaarspremie en vakantiegeld. Samen zowat 180.000 euro. “Ik wacht op een redelijk voorstel van de kant van Martha Roux”, zegt Wolfs.”Komt dat er niet voor half juni, dan mag ze verdere stappen verwachten.” Meer dan één week voor de maand juni begonnen is blijkt de aanklacht reeds ingediend.
Een half jaar geleden keerde Wolfs CD&VDD de rug toe en startte de Diepenbeekse afdeling van LDD. In April werd hij er verkozen tot ondervoorzitter LDD Limburg.

- Jos Wolfs (CD&VDD) stapt over naar Lijst Dedecker
- Jos Wolfs verkozen als ondervoorzitter LDD Limburg
- VB-Gemeenteraadslid Eric L’Hoyes verdwijnt van het toneel
- Lijst Dedecker stuurt racistische kettingmail rond
- Wie betaalt de rechtse populisten?