Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 28 mei 2008

Opinie

Bart Debie (VB/Vlott) schrijft Antwâârpse “Mein Kampf”

Het zit de Antwerpse ex politiecommissaris en nog even extreem rechts gemeenteraadslid Debie (foto) niet mee. Reeds weken kondigde hij op zijn site “Over & Out” aan dat zijn partij in de raad het voorstel op maandag 26 mei zou laten stemmen om het uitgestrekte Koningin Astridplein aan het Centraal Station om te dopen tot Guido De Moorplein. Deze treinbestuurder van de NMBS verloor het leven na een conflict met een groepje allochtone jongeren op bus 23, aan dat plein. Ze werden veroordeeld.

Voor het VB/Vlott het startsein tot een schunnige racistische campagne waarin Debie het voortouw nam. Maandagavond stelde zijn partijgenoot, de senator, advocaat en gemeenteraadslid Hugo Coveliers slaperig de naamsverwisseling voor in de raad. Hij en zijn club lijkenpikkers gingen af als een gieter. De hooggeleerde interpellant had niet door dat zulke wijzigingen door een al lang bestaande “straatnamencommissie” moeten beoordeeld worden en aan de raad geadviseerd. Voor burgemeester Patrick Janssens was het dan ook een fluitje van een cent om Coveliers en Debie naar de coulissen te verwijderen. VB/Vlott konden hun poging om door een naamswijziging het koninklijk paleis en een België zoals de meeste mensen dat willen te beledigen, op zak steken. Een België waar Vlamingen, Walen, Brusselaars,Duitstalige en “nieuwe Belgen” solidair, veelkleurig en veeltalig samenleven.“Over & Out”.

Voor Bart Debie en zijn advocaat Coveliers, begon de grote ellende pas goed een dag later, dinsdag 27 mei. Debie werd eertijds door het hof van beroep veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan één effectief en forse schadevergoedingen. Hij had, beschermd door de huidige adjunct korpschef Serge Muyters, als commissaris losse handjes en kende het verschil niet tussen mijn en dijn. Zo mishandelde hij fysiek op het politiebureau een Turkse familie en andere arrestanten, met letsels. Hij spuide zijn racisme, zoals dat in dit door het VB geïnfiltreerde corps bon ton is. Hij pikte een lap top, in beslag genomen als bewijsstuk. Hij vervalste een pak processen verbaal. Hij voerde onwettige huiszoekingen uit en nog zowat “feiten”. Debie trok naar cassatie en kan het nu schudden. Hij verloor dinsdag over de hele lijn. Schadevergoedingen zijn op komst, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding verwierf 1 symbolische euro voor de racistische uitspraken en daden.

Debie zou geen Belanger zijn moest hij niet reageren zoals dat in zijn partij ingebakken zit. Hij begint “te blijten”, hij is het slachtoffer, hij kreeg een kaakslag van het Begische gerecht, hij voelt zich een herboren Borms, gefusilleerd wegens extreme collaboratie met de nazi’s en held van het VB/Vlott. Onder de titel “De politieke moord is bedreven” trekt de ex politieman alle registers inzake zelfbeklag en arrogantie open. Hij heeft niets gedaan, hij was maar en flik die het goed voorhad voor “eigen volk eerst” in de genadeloze rassenkamp tegen “de vreemdeling”, “de andere”. Debie: “Vanaf nu ben ik officieel een veroordeelde crimineel”! Dat klopt, met een strafblad om U tegen te zeggen, nooit meer in aanmerking komend voor een reguliere baan, een “getekende”. Crimineel, racist, zo mag iedere burger hem terecht noemen. “Ik heb Antwerpen een stuk veiliger en leefbaarder gemaakt…”. Door zelf agressie te promoten, wat hij nog doet.

Deze criminele lijkenpikker kan het niet laten. Lees ademloos mee: “Nu zal ik het boetekleed aantrekken. Ik draag het op aan de nabestaanden van Guido De Moor, Joe Van Holsbeeck en aan de slachtoffers van talloze criminelen…” Let op hoe deze racist zorgvuldig de naam van de seriemoordenaar Hans Van Temsche mijdt. Ook twee jaar geleden knalde deze in de Antwerps Zwartzusterstraat drie mensen neer. De jonge Malinese vrouw Oulema Niangando en de tweejarige blanke Luna Drouart stierven ter plaatse. De hoofddoekdragende Turkse Songül Koç werd zwaar gewond. Een racistisch geïnspireerde slachtpartij, uitgevoerd door een jongeman die opgroeide in een extreem rechtse familie, met een tante die VB volksvertegenwoordiger was, ouders militanten van het VB, een grootvader en zijn broer dia een het oostfront tegen het “goddeloze bolsjewisme” vochten. Zijn hoofd op hol gebracht door de familieverhalen en de propaganda van het VB/Vlott. Door een Dewinter, Annemans en Debie, die medeschuldig zijn aan dit drama.

De vroegere flik bereidde zich voor op dit “worst case scenario”. Hij schrijft: “…mijn inkomsten en die voor mijn gezin zijn al lang “safe” en ik verhuis binnen de week uit Antwerpen”. De financiële inspectie kan dit stinkend zaakje best onderzoeken. Is Debie wilsonbekwaam, geestesgestoord? Voor en tijdens zijn proces was nooit sprake van een psychiatrisch onderzoek of internering. Debie is een typische vertegenwoordiger van een menselijke soort die men bij het VB/Vlott, haar kiezers, in haar stamkroegen aantreft. Chagrijnige negatieve zeurder, met aanleg tot paranoia, bijzonder agressief in woorden en daden, geobsedeerd, hoogheidswaan, messianisme, angstig voor het “andere’, provincialistische racist. Hypocriet en naar buiten toe de ideale arische pater familialis totdat de vrouw uit de biecht klapt. Hij heeft kenmerken van de oorlogsmisdadigers Himler, Heydrich, Göring en Hitler die in een Berlijnse bunker zelfmoord pleegde toen het Rode Leger (USSR) aan de deur klopte. Debie heeft geen enkel schuldbesef. Hij is en blijft gevaarlijk. Psychiatrie en pillen in de gevangenis zijn over de balk gegooid geld dat anderen meer verdienen. Hem wachten als ex politieman en racist in de gevangenis geen vrolijke tijden. Wellicht is dat de enige “harde” therapie, zoals hij een hard veiligheidsbeleid promoot. Zero tolerance. Hij heeft literaire plannen en gaat een boek schrijven. Zijn Antwâârpse versie van Hitler’s “Mein Kampf”, ook in de cel bij elkaar gebricoleerd en de basis voor een wereldoorlog en genocide tegen iedereen die “anders” was.

Met veroordeling van Debie is de kous niet af. Wel werd een enorm gezwel binnen het corps blootgelegd. Naar aanleiding van proces voor het hof van beroep in Antwerpen dat Dyab Abou Jah Jah en Ahmed Azzuz (AEL) voeren, publiceerde Debie belangrijke inside informatie over het reilen en zijlen binnen dat corps in de periode van de “rellen op de Turnhoutsebaan”. Er is weinig reden om te vermoeden dat de door hem geschetste gewelddadige en racistische sfeer en praktijken ondertussen verdwenen zijn. (Koen C.)

- “In onmetelijke trouw !”- Het origineel en de copy…
- Strafdossier proces Debie online
- VB-mandatarissen en hun strafrechtelijk palmares
- ''Een enkelband meer of minder maakt voor ons geen enkel verschil''
- Luna, Oulemata en Songul. VB/Vlott wil Koningin Astridplein omdopen in Guido De Moorplein
- Vonnis Van Themsche (video)
- Reconstructie racistische moorden (video)