Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 7 mei 2008

Rechtbank: Vlaams Belang bijt tweemaal in het zand

Pol Denys (foto), de Vlaams Belanger die niet mocht deelnemen aan de sociale verkiezingen in zijn bedrijf, heeft ongelijk gekregen van de rechter in Brugge.
Om zich kandidaat te kunnen stellen bij sociale verkiezingen moet je als werknemer aangesloten zijn bij een van de drie erkende vakbonden: ABVV, ACV of ACLVB. Pol Denys wilde bij zijn Brugse werkgever Dana opkomen als onafhankelijke, maar dat werd hem - conform de Belgische wet - geweigerd. Denys sleepte de firma Dana en de Belgische staat voor de rechter, maar die oordeelde dat de klacht ongegrond was.

Denys werd veroordeeld tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan de Belgische Staat en aan zijn werkgever. Vermoedelijk zal de partijkas van Vlaams Belang dat bedrag inlossen. (Coördinator van de VB-vakbondscel Marie-Rose Morel was aanwezig tijdens de pleidooien)
Ook de aanklacht van Vlaams Belang werd afgewezen. De partij had de onpartijdigheid van één van de drie aangewezen rechters in vraag gesteld. Iets wat Vlaams Belang wel vaker doet wanneer het rechtszaken dreigt te verliezen.

- Marie-Rose Morel over VB-vakbond: “Nog even geduld”
- VB neemt vakbonden in vizier
- Naar een vakbond van het Vlaams Belang?
- 'Hysterische' Morel klaagt discriminatie VB'ers aan .(video)
..