Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 3 mei 2008

Filip Dewinter tegen 'Tolero-campagne'

Filip Dewinter, fractieleider van Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, nam de Tolero-campagne op de korrel tijdens het vragenuurtje. Zowel het taalgebruik als de intentie achter de campagne kunnen voor hem niet door de beugel. Bevoegd minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt (sp.a) en haar kartelgenoot Jan Roegiers (VlaamsProgressieven) dienden hem van antwoord.
Dewinter gebruikt voorspelbare argumenten tegen de campagne: "het is slecht voor de Vlaamse jeugd". Van Brempt en Roegiers stelden dat homoseksualiteit géén keuze is. Filip Dewinter, die over de seksuele geaardheid van holibis steeds heel wat te vertellen heeft, antwoordde bits dat zijn seksuele geaardheid een privézaak is, die tussen hem en zijn vrouw (Video, klik hier).
-Video: 'What's Morally Wrong With Homosexuality?'

- Tolero campagne ligt onder vuur?
- Debie steunt omstreden cel schijnhuwelijken (video)