Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 7 mei 2008

"Slachtofferbeleid mensenhandel schiet tekort"

De bescherming van slachtoffers van mensenhandel schiet tekort in België.Slachtoffers van mensenhandel worden hier enkel in bescherming genomen indien ze hun volledige medewerking verlenen aan het gerecht."De gedupeerden hebben echter een reflectieperiode van 45 dagen die lang niet altijd wordt gerespecteerd", zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding . "Daarnaast worden slachtoffers van economische uitbuiting nog te vaak als misdadigers beschouwd die zo snel mogelijk het land moeten worden uitgezet."

Het Centrum wijst erop dat de netwerken zich voortdurend herorganiseren en dat de mensenhandel in België absoluut niet is afgenomen. Daarom vraagt het een hernieuwde aandacht voor het probleem op het niveau van parlement en regering. (DM)

- Infrastructuur 127 bis ondermaats
- Centrum twintig keer naar rechter voor racisme in 2006
- “Cirkels van Stilte” in hele land.
.