Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 16 mei 2008

Vlaanderen: Geweldloos fascisme en etnische zuivering

Vlaanderen’s vaandeldragers hebben weer iets nieuws om zich over op te winden. Ditmaal zijn het geen Franstaligen in de Rand of zendingen van de Raad van Europa.

Nee, ditmaal gaat het om een gerespecteerde kwaliteitskrant. Niet het type krant dat zichzelf zo noemt, zoals sommige Vlaamse dagbladen dat wel eens doen, maar een echte kwaliteitskrant zoals The International Herald Tribune . Kop van jut was een artikel over Liedekerke waarin enkele zelfverklaarde Vlaamsnationalisten nog eens alle registers opentrokken en een boompje opzetten over het behoud van het Vlaams karakter in randgemeenten zoals Liedekerke. Hoewel het artikel eenvoudigweg een pak Vlaamsnationale propaganda overneemt, staan Vlaamse voormannen zoals Geert Bourgeois, hierin vakkundig gevolgd door de media, al onmiddellijk op hun achterpoten om protest aan te tekenen."Het artikel geeft een verkeerde voorstelling van Vlaanderen", luidt het.
En vandaag veroordeelt Europa de taaleisen in de Brusselse randgemeente Zaventem, die zegt dat wie er bouwgrond wil kopen de Nederlandse taal onder de knie moet hebben. Volgens Europese commissie is de maatregel indirect discriminerend voor andere burgers uit de EU.

- [Opinie] Speelpleinwerking Liedekerke
- VN-rapport : Vlaanderen discrimineert (video)
- Kinderrechtencommissaris slaakt alarmkreet
- Racisme in opmars
.