Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 13 mei 2008

Zelfs over Vlaamse onafhankelijkheid geen eensgezindheid binnen VB


De Nederlandse politicus Geert Wilders wil een fusie tussen Nederland en Vlaanderen. Een unie met Vlaanderen, redeneert Wilders, kan Nederland alleen ten goede komen: een haven, een luchthaven, lagere belastingen en een goed schoolsysteem. De geblondeerde uit Venlo die onlangs nog opriep tot wat meer "VOC-mentaliteit" (in navolging van premier Balkenende), heeft duidelijk zijn koopmansoog op Vlaanderen laten vallen. In het te annexeren gebied is men echter minder enthousiast, behalve Vlaams belang. De partij die omwille van de slogan 'eigen volk eerst' in Nederland onmiddellijk veroordeeld zou worden, wordt helemaal warm van een hereniging met Nederland. Of toch niet ?

Want hoe verkoop je het idee om Vlaanderen samen te voegen met 16 miljoen Nederlanders terwijl je de Vlaming separatisme opdringt met theorieën over hoe kleine staten beter bestuurd kunnen worden ? Het is niet de enige tegenstrijdigheid, want met de nieuwe heimat lijkt Vlaams Belang de onafhankelijke republiek te ruilen voor een nieuw koningshuis. Wilders mag dan al pleiten voor een afschaffing ervan, de oranje-gekke Nederlander denkt er niet aan de monarchie vaarwel te zeggen. Terwijl zowat iedereen een duidelijke mening heeft over het al dan niet samengaan met Nederland, weigert Vlaams Belang ook nu om eensgezind kleur te bekennen. In plaats daarvan serveert het ons, naar aloud gebruik, een hele regenboog aan meningen. Zo is VB-voorzitter Bruno Valkeniers helemaal gewonnen voor één groot Nederland (Dietsland), in de Vlaamse kranten gaf hij daarover enige toelichting: "Nederlanders en Vlamingen vertonen heel wat gemeenschappelijke kenmerken. Ze zijn twee loten aan dezelfde stam. De Vlaamse onafhankelijkheid is ons eerste doel, maar het naar elkaar toegroeien van Vlaanderen en Nederland is het onvermijdelijke vervolg. Uit economische noodzaak, om onze cultuur en onze taal te verstevigen, en wat mij betreft ook uit overtuiging. We moeten verenigen wat veel te lang gescheiden is." Voor de uitleg waarom de Groot-Nederlandse gedachte niet langer expliciet in het partijprogramma staat, verwijst Valkeniers naar zijn voorgangers.
Een ander kopstuk, Filip Dewinter, ziet meer heil in een meer doorgedreven samenwerkingsvorm 'zonder dat het evenwel de bedoeling kan zijn om de staatkundige éénwording van Vlaanderen en Nederland te beogen'. Géén samenvoeging dus. Voorzitster van de VB-afdeling Borgerhout Janice Laureyssens is de Dietse gedachte nog minder genegen, op haar website schrijft ze het zo: "Wilders wil Vlaanderen terug inlijven bij Nederland, wat ons dan weer met een koningshuis opzadelt en de Ollanders het rijke zuiden dan weer kunnen leegplunderen zoals ze in het verleden ook hebben gedaan". De overige kopstukken doen wat van hen wordt verwacht, in alle talen zwijgen. Op de website van Annemans is de hernieuwde aandacht voor een samenvoeging met Nederland net niet interessant genoeg om het artikel 'afgezaagd' (28 april) van de voorpagina te stoten. En dan hebben we nog Bart Debie, Marie-Rose Morel, Filip De Man, Hans Verreyt, Stijn Hiers en Bert Deckers. Op hun websites laten zij doorgaans geen kans voorbijgaan om in te spelen op de actualiteit. Behalve wanneer Wilders met een Vlaams-Nederlandse hereniging komt aanzetten, dan blijft het oorverdovend stil.

Wie wel een mening heeft, en deze durft uit te spreken, is de NSV. Bij monde van Yves Pernet(foto), scriptor van de extreem rechtse studentenclub (en kweekvijver voor Vlaams Belang), zegt men voor een hereniging te zijn: "Al beschouwen wij de hereniging van de Nederlanden een noodzaak uit volksnationalistische redenen en weigeren wij deel te nemen aan een 'centennationalisme', toch juichen wij de uitspraken van Wilders toe." Naar de volksnationalistische redenen blijft het evenwel gissen want alle argumenten die Pernet hierna van stal haalt ruiken sterk naar het voor hem zo verfoeide centennationalisme: "Voor Vlaanderen zou een hereniging met Nederland alvast veel meer voordelen opleveren dan in het Belgische systeem te blijven. Denken we maar aan de blokkage van de Ijzeren Rijn door Wallonië omdat dit Vlaanderen teveel economisch voordeel zou opleveren, denken we maar aan het dossier over de uitdieping van de Schelde...

...En om toch even economisch te blijven: een hereniging van Nederland met Vlaanderen zou ons in de top brengen van de wereld." aldus Pernet. Het weze duidelijk, hij heeft alles in zich om het te maken als VB-politicus...

- Een Wild(ers) idee
- "Gent Onafhankelijk! Vlaanderen Barst!" (video)
- Oproep: Bestel de gratis leeuwenvlaggen, VL-balpennen, -sleutelhangers, -zelfklevers en -ritssluitingen
- interview Emma Vanhecke (video)
.