Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 30 juni 2008

Brandstichting tegen moskee

.
Zaterdagnamiddag is brand gesticht in een gebouw dat binnenkort zou worden ingericht als moskee voor de Turkse gemeenschap. Afgelopen dinsdagavond werd op de Hasseltse gemeenteraad nog de goedkeuring gegeven om in het gebouw een moskee onder te brengen. Blijkbaar is niet iedereen tevreden met die keuze. Hasselts burgermeester Herman Reynders hoopt dat het enkel kwajongensstreken zijn.


“We gaan er in elk geval niet van uit dat iemand in Hasselt op deze manier protesteert tegen de komst van deze Turkse moskee. Dat zou getuigen van weinig respect en verdraagzaamheid voor elkaar en dat willen we absoluut niet in onze stad. Maandag gaan we het gebouw beter beveiligen. Deze vroegere opslagplaats van het bedrijf ‘Limburgia’ is namelijk van de stad.”
De schade bleef beperkt. Een van de twee vuurhaarden is vanzelf gedoofd, de andere kon de brandweer snel blussen.

Het was niet de eerste maal dat etnisch-culturele geschillen in Hasselt worden opgelost met lucifers en brandversnellers. In 1992 stichten de Vlaams Blok - militanten Adelin Houben en Freddy M. brand in de moskee van Hasselt. De advocaat van kandidaat-gemeenteraadslid Houben verklaarde tijdens het proces dat het idee van de brandstichting ontstaan was op een vergadering met drie volksvertegenwoordigers van het Vlaams Blok.

- Ze zijn toch zo lief mijnheer!
- 11 jarige Tulin Sahin gezicht van de actie "70 Burgemeesters tegen alle vormen van geweld"
- Leden Voorpost staan terecht voor brandstichtingen (video)
- Moslim & Vreemdelingenhaat onder jongeren (video)

.(
(met dank aan Bart)