Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 19 juni 2008

Celstraf voor negationist Siegfried VerbekeVandaag werden voor de Brusselse correctionele rechtbank Siegfried Verbeke (foto) en Vincent Reynouard veroordeeld tot één jaar effectieve celstraf voor negationisme. De twee hadden brochures, stikkers en pamfletten gemaakt en verspreid waarin de omvang en het bestaan van de holocaust werden geminimaliseerd of botweg ontkend.
Zowel Verbeke als Reynouard liepen al eerder veroordelingen op voor het ontkennen van de holocaust


Siegfried Verbeke is jaren actief geweest binnen het VMO en Vlaams Blok en werd reeds herhaaldelijk veroordeeld voor het ontkennen van de Holocaust in boeken, brochures en op zijn website. Verbeke kan nog steeds rekenen op de (financiële) steun van de Vlaamse extreem-rechtse actiegroep Voorpost. Tijdens zijn jaren bij de VMO gaf hij samen met Xavier Buisseret (toenmalig VB-propagandaleider en later VB-kamerlid) en Roeland Raes (Voorpost, toenmalig VB-ondervoorzitter en later senator) Haro uit, 'maandblad voor de conservatieve revolutie'. Dit maandblad verspreidde bandopnames van de toespraken van Adolf Hitler, Joseph Goebbels en Hermann Göring. In een Haro-themanummer, getiteld "Holocaust', hoe lang nog?" werd de uitroeiing van zes miljoen joden door de nazi's afgedaan als "fictie en manipulatie van de historische werkelijkheid" in stand gehouden "door de censuur van de democraten."
In 1991 publiceerde hij samen met Robert Faurisson 'Het Dagboek van Anne Frank: een kritische benadering', waarin hij de echtheid van het dagboek in twijfel trok, en werd hiervoor in Nederland veroordeeld. Eind de jaren negentig nam het Belgische gerecht bij Verbeke zelfs 20 ton (20.000 kg!) negationistische literatuur in beslag. In Duitsland riskeert hij voor gelijkaardige feiten een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar.

Vincent Reynouard (foto) is een 38-jarige werkloze Fransman die momenteel in België verblijft. In november 2007 liep hij nog tegen een veroordeling omdat hij in 2005 een folder van zestien bladzijden met als titel "Holocaust? Wat men voor u verbergt" verspreidde. Daarin schreef hij onder andere dat de uitroeiing van zes miljoen joden tussen 1940 en 1945 "onmogelijk" was. Reynouard liep in Frankrijk meerdere veroordelingen op.

Verbeke en Reynouard staan sinds jaren met elkaar in contact. Reynouard richtte zelfs een eigen organisatie op die dezelfde initialen draagt als Verbekes 'Vrij Historisch Onderzoek' (mirror), namelijk Vision Historique Objective (mirror, let op de foto's van wuivende kamp-gevangenen).

Siegfried Verbeke en Vincent Reynouard kregen naast een jaar cel ook een boete van bijna 25.000 euro, bovendien moeten ze een schadevergoeding van 3.000 euro betalen aan het CGKR en 152 euro aan de gemeente Sint-Agatha-Berchem. De rechtbank beval hun onmiddellijke aanhouding.


(foto: Vincent Reynouard tijdens een negationisme-meeting in 2002 met Siegfried Verbeke , Bert Eriksson en een woordvoerder van Blood & Honour)


- Vincent Reynouard veroordeeld wegens ontkenning holocaust (video)
- Negationisten voor de rechter en achter de tralies
- Het geheugen: Vlaamse peetvader moet naar Duitse cel
- Le dirigeant négationniste Reynouard arrêté en France
- Waarom het VB in 1995 de negationismewet goedkeurde
- 60 jaar na Auschwitz: wat denkt het VB over joden?
- Proces Raes uitgesteld (video)
.