Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 27 juni 2008

FN-lid over de rooie tijdens vonnis

Georges-Pierre Tonnelier (foto), de voormalige parlementair attaché van gewezen FN-voorzitter Daniel Féret en huidig voorzitter van het studiecentrum van het Front National, werd schuldig bevonden aan laster en aansporing tot rassenhaat. Tonnelier deed antisemitische uitlatingen op 13 februari 2003 tegen een student. Voor de laster gaf de rechtbank de beklaagde een effectieve gevangenisstraf van twaalf maanden; voor de rassendiscriminatie kreeg hij zes maanden effectief.

Na het voorlezen van het vonnis vroeg de eerste substituut van de procureur des konings aan de agenten Tonnelier te arresteren, de handboeien aan te doen en hem naar een bijgebouw van het justitiepaleis te brengen voor een ondervraging over de dossiers die hij vorige week in de griffie verscheurd zou hebben. Daarop wierp een brullende Tonnelier zich op de grond en ontstond er tumult.
In 2006 werd Tonnelier (samen met toenmalig FN-voorzitter Féret) al eens eerder veroordeeld voor racisme, beiden kregen werkstraf en werden respectievelijk 10 jaar (Féret) en 7 jaar (Tonnelier) ontzet uit hun burgerrechten.

- Gewezen FN-voorzitter veroordeeld tot één jaar cel
- Daniel Féret eindelijk begonnen aan zijn werkstraf
- Front National verliest pak centen
- Filip De Man mengt zich in FN-twist
- Daniel Féret veroordeeld voor racisme: bevestiging door het Hof van Cassatie
.