Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 5 juni 2008

Michel weert VB'er uit VN-voedselconferentie

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel (MR) heeft Bart Laeremans (foto) van Vlaams Belang verhinderd om in de residentie van de Belgische ambassadeur in Rome deel te nemen aan de werkzaamheden van de Belgische delegatie bij de voedselconferentie van de FAO, de wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties. Vlaams Belang is ook de partij, die bij monde van Bjorn Roose, over de Afrikaanse hongerdoden zegt "Meer overlevers betekent meer voortplanters, wat enkel tot nog meer immigratie zal leiden." (mirror)
Een ander voorstel kwam van Jurgen Van Duyse, VB-gemeenteraadslid in Vilvoorde. Hij ziet 'abortus voor het zuiden' als enige oplossing voor de ongelijke voedselverdeling.- Björn Roose over kindersterfte in Afrika : "Meer overlevers betekent ook meer voortplanters "
- Vlaams Belang-medewerker tegen vaccinatie: "hoe meer Afrikanen, hoe meer immigratie"
- waar zijn die onbehoorlijke vreselijke extremisten ? Toon ze mij
- Een familie genaamd extreem-rechts
- De onbetwistbare kampioen inzake kiezersbedrog