Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 16 juni 2008

Petitie tegen de “Richtlijn van de Schande”


De advocaten van PROGRESS Lawyers Network nodigen u uit om de petitie tegen de “Richtlijn van de Schande” op www.directivedelahonte.org te tekenen.


De richtlijn die door alle betrokken organisaties betiteld wordt als de Richtlijn van de Schande zal op 18 juni door het Europees Parlement gestemd worden als er niets gebeurt. De advocaten van PROGRESS Lawyers Network verzetten zich tegen deze richtlijn die als bedoeling heeft ‘Fort Europa’ te versterken ten koste van de fundamentele rechten van vreemdelingen.
PROGRESS Lawyers Network (PLN) is in 2003 ontstaan als een netwerk van progressieve advocatenkantoren in Brussel, Antwerpen en Gent. Het netwerk richt zich tot advocaten, juristen, studenten, universiteitsmedewerkers en mensenrechtenactivisten en dit zowel in België als in het buitenland.


- “Europese terugkeerrichtlijn behandelt mensen als producten”
- Basismanifest PROGRESS Lawyers Network (PLN)
- Turtelboom: "Volgend jaar geen kinderen meer opsluiten"
- "één dag vrij zijn, als een vogeltje in de lucht' (video)
- Kinderen in gesloten asielcentra: Stop de waanzin! (video)
.