Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 21 juni 2008

teletijdsmachine


Eric Van Rompuy (foto) heeft een interview aan 't Pallieterke gegeven en lijkt daar best trots op te zijn. Hij haalt op zijn website nostalgisch herinneringen op aan de vorige keer dat dat gebeurde. Het was in 19884 toen ene Tinus V.B. hem kwam ondervragen. Die Tinus bleek niemand minder dat Gerolf Annemans (VB), die toen wist te vertellen dat Karel Dillen zijn partij opgedragen had om voor Van Rompuy te stemmen bij de Europese verkiezingen. Van Rompuy zegt zich in een teletijdsmachine te wanen. "Toevallig had ik dinsdagmorgen een debat over B-H-V met FDF-voorzitter Maingain op RTBF-radio. In mijn tijd als CVP-jongerenvoorzitter had ik ook dergelijke debatten met de toenmalige voorzitter Spaak. Ik kreeg daarvoor felicitaties van 't Pallieterke..."- Geen VB-propaganda in Schotense bibliotheek
- 't Pallieterke haalt uit naar Marie-Rose Morel
- Pauli's Pen: 'Hier ligt zijn lijk als zaad in 't zand'

(DM)