Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 2 juni 2008

Vlaams Belang voor genetische manipulatie....omdat PS tegen is.

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft een populierensoort ontwikkeld die minder lignine bevat, waardoor populieren efficiënter gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobrandstoffen. In het debat over de aanplant van genetisch gemanipuleerde populieren stellen de twee federale PS-ministers Magnette en Onkelinx hun veto tegen het experiment. Het gebruik van bio-brandstoffen wordt zowat overal in vraag gesteld en het massaal aanplanten van populieren werkt ook overstromingen in de hand. Voor het VB volstaat het dat de PS tegen de populier is, een uitheemse boomsoort, om ervoor te zijn.


Lees meer op de weblog van Erik De Bruyn (SPa): Gedwarspopulierd Vlaanderen

- Ggo-populieren: geen veldproef
- Genetische manipulatie

-"Eindelijk weer een linkse stroming in sp.a"
- Erik De Bruyn dreigt met nieuwe linkse partij
- Partij van het 'gezond verstand' is pro opwarming aarde (video)

(met dank aan Filip)