Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 24 juli 2008

Café 'Leeuw van Vlaanderen' pakt uit met SS-opschrift
foto: café 'De Leeuw van Vlaanderen' met de 'nazi-S' (zie afbeelding rechts)
Als enige werd de letter 'S' in meerdere kleuren geschilderd zodat men duidelijk SS ziet staan.(mirror)

Het beruchte café 'De leeuw van Vlaanderen' op de Jezuietenrui, thuisbasis van heel wat VB-kopstukken en verzamelplaats voor Vlaams-nationalisten is verre van onbesproken. (zie foto met oa. Filip Dewinter + enkele VB-leden en NSV'ers). Begin juli werd de gevel van de kroeg herschilderd. Boven de deur staan nu de woorden "De Beest", verwijzend naar de leeuw.
De 's' van het opschrift heeft een afwijkende typografie en is dezelfde als deze die de Waffen-SS gebruikte.

Volgens Michael Freilich, hoofdredacteur van 'Joods Actueel', verwijst ze "duidelijk naar het nazi-SS-teken" (zie afbeelding rechts). Freilich lichtte het Forum der Joodse Organisaties in, die een klacht indiende bij de politie.
Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) meent dat er genoeg elementen aanwezig zijn voor een klacht en nam reeds contact op met de bevoegde parketmagistraat. Het publiekelijk etaleren van het SS-teken is in principe strafbaar, weet het CGKR.
Joods Actueel vroeg ook een reactie aan Bart De Wever, voorzitter van de NV-A. De Wever kwam vorig jaar in aanvaring met de Joodse gemeenschap nadat hij de excuses van Patrick Janssens voor oorlogsmisdaden tijdens WOII ‘gratuit’ noemde. De Wever verklaarde aan Joods Actueel “de actie van het café verwerpelijk” te vinden. Hij vindt het ook jammer dat het café de naam ‘de Leeuw van Vlaanderen’ behield. “Want dit compromitteert de Vlaamse zaak”, aldus De Wever.
Het Café ‘de Leeuw van Vlaanderen’ staat bekend als verzamelplaats voor NSV'ers, ultranationalisten en extreem-rechtse splintergroeperingen. Joods Actueel kreeg onlangs ook melding van enkele Joodse jongeren die vergeefs, meer dan 40 minuten, wachtten om bediend te worden ondanks meerdere vragen aan het personeel. Pas toen een voorbijganger hen vertelde in welk café ze beland waren, begrepen ze de boodschap.
Uitbater Yannick van 'De Beest' spreekt van 'een vergissing' en reageert dat hij de dubbele 'S' liet overschilderen.

- Uitbater Antwerps café 'Leeuw van Vlaanderen' liegt dat hij zwart ziet
- VB zet eigen neonazi-vandalisme op internet
- Vlaams Belang & nazisymboliek
- SS-Symbool op Antwerpse kroeg. Dewinter blijft er rustig bij
- Negationist en neonazi David Duke te gast bij bodyguard Dewinter
- Gemeenteraadslid Vlaams Belang tatoeëert SS-slogans en nazisymbolen
- Vlaams Belang moet neo-nazistische leden uitsluiten (video)
- VB-fractievoorzitster samen met Voorpost & SMF op Nazi-bedevaart
- Neonazi-bijeenkomst in VB-secretariaat

.(Gva, Joods Actueel)