Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 2 juli 2008

"Kleinburgerlijke en materialistische egoïsten"

De in Vlaanderen wonende Nederlander Hans Tijl schreef voor het Nederlandse magazine HP/De Tijd een erg ontnuchterend opiniestuk over België: "Vlamingen zijn kleinburgerlijke, materialistische en platte egoïsten, die geen oog hebben voor cultuur en schoonheid. In plaats van zich te willen afscheiden, zouden de Vlamingen juist blij moeten zijn dat ze zich een beetje kunnen optrekken aan de Walen"

Tijl ziet Vlamingen absoluut niet als Bourgondiërs maar eerder als "kleinburgers die jagen op geld en bezit. Simpel als hij is, draait alles om materie". De oorzaak voor die primitieve houding vindt Tijl in het ontbreken van een Vlaamse aristocratie en het gegeven dat veel Vlamingen uit landbouwers- en arbeidersgezinnen afstammen. "De Vlaming", zo besluit hij, "is een schaap in schaapskleren".
Hans Tijl is in feite een pseudoniem. De schrijver vreest immers aangepakt te worden door "de gestapo van het Vlaams Belang". De speurtocht naar de Vlamingenhatende columnist kan dus ingezet worden.

- 'Red de solidariteit' (video)
- http://www.bplus.be
- B-Plus Blog
.(