Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 2 juli 2008

Dedeckers Belang

.
Dedecker is een populist én een opportunist zoals we er allang geen meer gezien hebben. Vooral zijn "Ik zeg nooit nooit" is hiervan een mooi voorbeeld. Da's net zoveel zeggen als: "ik heb geen enkele principes, alles wat mij goed uitkomt, durf ik gebruiken." Sorry, hij mag dan een 'democraat' zijn maar ik vind hem even gevaarlijk als het Vlaams Belang. Daar wist je tenminste nog wat je ervan kon verwachten...
J V, Boechout in De MorgenEn zo schiet Brouckaert de hele strategie van Dedecker aan flarden zonder het zelf te beseffen, maar dat is nu éénmaal het probleem met veel professoren, ze zeggen meestal meer dan ze zouden moeten zeggen omdat ze zichzelf zo graag horen praten, zeker tegen de pers. LDD heeft immers alleen een belangrijke toekomst als conservatief rechts populistisch alternatief voor het Vlaams blok/belang of hoe die partij ook nog zou kunnen heten. Samen regeren is dit allemaal vergeten.
l. lavens in De Morgen

”Ik ben zeer gecharmeerd door het zoveelste aanbod van een andere partij, maar andermaal is er niet het minste van waar. En als mijn goede vriend Boudewijn opnieuw de Forza Flandria op de agenda wil zetten, dan stel ik voor dat hij eerst orde op zaken stelt binnen zijn eigen partij. Als dat gebeurd is, kan hij altijd contact opnemen met Bruno Valkeniers”
Gerolf Annemans (VB) in GvA


- Teamspelers bij LDD
- LDD bekent kleur en wordt Vlaams Blok-bis
- LDD wil met VB besturen
- Gerolf Annemans: "Ik ga in geen geval naar LDD"
.