Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 30 juli 2008

Uiterst rechts

"Ik kan begrijpen dat mensen bij de verkiezingen zeggen 'bij geen enkele partij vind ik mijn goesting, dus stem ik blanco'. Als iemand op restaurant gaat en op de spijskaart staat niks dat hem smaakt, dan snap ik wel dat hij niks bestelt en buiten gaat. Maar wat ik niet begrijp, is dat iemand zegt: 'ik vind bij geen enkele partij mijn goesting en dus stem ik uiterst rechts'. Dat is hetzelfde als wanneer iemand die op restaurant gaat en op de spijskaart zijn goesting niet vind, dan maar naar de WC gaat om de pot leeg te eten."

Duits kabarettist Wilfried Schmickler

.