Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 1 juli 2008

LDD bekent kleur en wordt Vlaams Blok-bis.


Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 heeft Lijst Dedecker grootse dromen.Tegen dan wil Lijst Dedecker best een coalitie of zelfs een kartel vormen met Vlaams Belang. 'Zo zouden we meteen het cordon sanitaire naar de geschiedenisboeken kunnen verwijzen. Als het VB en LDD samen 30 of 40 procent van de stemmen behalen en we reiken een klassieke partij de hand, zal de verleiding wel erg groot worden om met ons mee te doen, hè.' aldus LDD-ideoloog Boudewijn Bouckaert. Momenteel zijn beide partijen goed voor 28 %
Het gonst ook van de geruchten dat de LDD de overstap voorbereidt van 'een Vlaams Belanger met naam, die inhoudelijk goed in de partij zou passen'. Om wie het gaat, willen ze nog niet kwijt. Wel duikt de naam van Gerolf Annemans opvallend vaak op.


Opmerkelijk is dat Bouckaert toegeeft dat LDD parlementariërs heeft die eigenlijk niet in het Parlement thuishoren (mirror) : 'Bij de federale verkiezingen waren we zelf verrast door ons gunstige resultaat. Mensen van wie we nooit hadden verwacht dat ze verkozen zouden raken, moesten we plots naar de Kamer en de Senaat sturen. Bij de volgende verkiezing zullen we moeten bekijken wie van hen mag blijven en wie naar huis moet.'
De intentie om aanhangers van het eerste uur aan de kant te schuiven en te vervangen door zogenaamde zwaargewichten maakt meteen duidelijk dat de oude politieke cultuur zich al geïnstalleerd heeft bij LDD.

Update 02/07/2008

JM Dedecker fluit Boudewijn Bouckaert terug. "Politiek is nog wat anders dan professorale hersenspinsels. Het cordon heeft altijd in het voordeel van het VB gewerkt, maar nu kan het ook in óns voordeel werken" aldus de LDD-kopman. Op zich is dat verrassend, aangezien de voortdurende pleidooien om het cordon sanitaire te doorbreken een van de manieren was waarop Jean-Marie Dedecker zich in 2006 buiten de VLD zette.

Video: VTM nieuws 2 juli 2008 - Gerolf Annemans: 'geen sprake van overstap'

- Lijst Dedecker ruziet over cordon sanitaire
- Jong Forza Flandria: om stil van te worden....
- LDD wil met VB besturen
- Lijst Dedecker stuurt racistische kettingmail rond
- LDD'er doet het met Voorpost
- Overstapppers van VB naar LDD
- Wie betaalt de rechtse populisten?
- LDD programma zeer lief voor kapitaalkrachtige Vlaming
- Holocaust Dachau mail
.