Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 25 juli 2008

Splitsing-discours in het Vlaams onderwijs

"Vlaamse geschiedenisboekjes voorzien het einde van België al", kopte Le Vif/L'Express vorige week. Het blad is geschokt door Vlaamse lesboekjes die de leerlingen informeren over de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië, over het Vlaamse geld dat jaarlijks naar Wallonië vloeit, over de taalstrijd, enz. Na een uiteenzetting over de actuele Vlaamse thema's komt het lesboekje Historia 6 (afbeelding) met de vraag of de leerlingen niet denken dat de Belgische federatie al aan zijn eind gekomen is. De vraag stellen is hem al haast beantwoorden, schrijft LeVif, en de omslag van het boekje toont een afbeelding van het gebarsten België - in een Vlaams en een Waals landsgedeelte.
(Filip)