Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 11 augustus 2008

Censuur in Vlaanderen: Jong Forza Flandria

Op 1 augustus verscheen op deze site een artikel over Jong Forza Flandria, een initiatief waaraan heel wat leden van Lijst Dedecker (LDD), Jong Gezond Verstand (JGV, de jongerenafdeling van Lijst Dedecker), N-VA en Vlaams Belang openlijk hun steun verlenen. Met dit politiek experiment wil men nagaan of er onder de Vlaamse politiek-actieve jongeren een draagvlak bestaat voor een 'Forza Flandria', een krachtenbundeling tussen Vlaams Belang, Lijst Dedecker en N-VA. Anderhalf uur nadat het artikel op deze site werd gepubliceerd, legden Wouter Vermeersch (politiek secretaris JGV) en Bjorn Verheye (penningmeester JGV nationaal) klacht neer bij de politie van Kortrijk. De aanklacht luidde: 'Laster en eerroof en het oneigenlijk gebruik van het JFF-logo'.
Vermeersch en Verheye zoeken wel toenadering tot Vlaams Belang maar willen dus niet dat daarover wordt geschreven, en al helemaal niet op deze site.
Ze eisten dat naast het artikel, ook het JFF-logo onmiddellijk werd verwijderd. Ronny Barracuda, huiscartoonist van marxisten.blogspot.com, dacht er het zijne van...
"Alles wat ons verdeelt,
verzwakt ons"


Vervolg: Jong Forza Flandria, om stil van te worden....

- Forza Flandria - Alles wat ons verdeelt, versterkt hen
- Forza Flandria: hypocrisie troef!
- LDD-jongeren willen samenwerken met Vlaams Belang (video)
- LDD'er doet het met Voorpost
- Overstapppers van VB naar LDD
- LDD bekent kleur en wordt Vlaams Blok-bis.

.