Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 19 augustus 2008

Jong Forza Flandria: om stil van te worden....

Een goeie maand terug lanceerde Wouter Vermeersch (LDD) een initiatief om rechts-nationalistische krachten (NVA, Vlaams Belang en LDD) te verenigen in een 'Jong Forza Flandria'. Met Jong Forza Flandria zouden de jongerenafdelingen van NVA, Vlaams Belang (VBJ) en Lijst Dedecker (JGV) de moederpartijen er moeten toe bewegen om een samenwerkingsverband aan te gaan met Vlaams Belang.
(afbeelding: het JFF-logo gebruiken mag niet, dan maar een cartoon van Paulo. zo houden we iedereen tevree)


Op de JFF-site (op Facebook) schrijft Evert Hardeman (VB/VBJ) daarover : "De standpunten van N-VA en LDD kunnen wel evolueren. Ook de politieke context verandert trouwens. Ik stel trouwens vast dat Jong N-VA en Jong Gezond Verstand wel bereid zijn een eind mee te gaan in de visie van Vlaams Belang Jongeren (VBJ). Het komt er nu op aan om met die jongerenafdelingen druk uit te oefenen op de moederpartijen om de krachten te bundelen"

Met het JFF-initiatief gaat Vermeersch nochtans regelrecht in tegen de partijleiding van LDD die in februari nog duidelijk stelde dat een kartel of samenwerkingsverband met Vlaams Belang niet aan de orde was. Sterker nog, de laatste tijd gaat LDD-boegbeeld JM Dedecker regelmatig frontaal in de aanval tegen Vlaams Belang. Wie zoals Wouter Vermeersch (met zijn JFF-initiatief) en Bjorn Verheye (oa. betogen met Voorpost) een dolk plant in de rug van zijn geliefde partijvoorzitter, hangt dit liever niet aan de grote klok. En dat hebben we geweten, anderhalf uur nadat we op deze blog een artikel schreven over het JFF-initiatief viel er al een klacht in onze mailbox: LDD'ers Verheye en initiatiefnemer Vermeersch voelden zich gekrenkt in hun eer en hadden bij de kortrijkse politie klacht neergelegd wegens laster en eerroof alsook het oneigenlijke gebruik van het JFF-logo. Om dat te staven kregen we een kopie van de klacht toegestuurd, met de eis om het artikel te verwijderen (evenals een vroeger verschenen artikel over de voorpostbetoging van Verheye) en een videofragment. Dit dreigement werd later nog tweemaal herhaald. (Bij LDD legt men eerst klacht neer en gaat men nadien dreigen met advocaten, ook voor ons was het even wennen).

Even voordat klacht werd neergelegd mailde Vermeersch ons nog dat het JFF-initiatief volledig in eigen naam was en dus niks met LDD vandoen had. Nochtans staat in de beginselverklaring van Jong Forza Flandria letterlijk te lezen: "Met dit initiatief vanuit de politieke jongerenverenigingen willen wij een krachtig signaal geven dat op dit historisch keerpunt in de Belgische geschiedenis, de gekende ideologische tegenstellingen even moeten wijken voor het gezamenlijk doel." (mirror, dubbelklik voor groter beeld). Toch kreeg het artikel een update (mirror) waarin we Vermeersch zijn standpunt duidelijk maakten. Echter, ook daarvoor kregen we een klacht aan de broek: we hadden namelijk geciteerd uit hun mail en ook dat kon niet door de krappe beugel van het duo Vermeersch-Verheye. Volgt u nog?

Het bleef ook niet bij die ene dissidente stem van een Vermeersch of een Verheye, in geen tijd hadden heel wat LDD'ers en VB'ers zich lid gemaakt van de JFF-community op Facebook.
Het moet voor de LDD-leiding en Jean Marie Dedecker dan ook erg pijnlijk zijn geweest om vast te stellen dat achter hun rug om vanuit de jongerenafdeling pogingen worden ondernomen om een Forza Flandria op te richten. En vooral de steun die het initiatief te beurt viel moet een doorn in het oog zijn. Hoeft het gezegd dat op het partijbureau harde woorden zijn gevallen en dat daarna druk werd getelefoneerd en gemaild? Vrijwel direct daarna (11 en 12 augustus) vulde onze mailbox zich met berichten waarin LDD'ers hun JFF-lidmaatschap toelichten, minimaliseerden of koudweg ontkenden (terwijl zij toch duidelijk als lid stonden afgebeeld) of reeds hadden opgezegd.

Dat sommigen onder hen eerder toevallig lid werden kunnen we nog geloven, als bijvoorbeeld een Peter Reekmans (nationaal partijsecretaris LDD) ons schrijft dat hij een uitnodiging accepteerde zonder te beseffen dat hij daarmee lid werd (Reekmans was pas 1 week met Facebook vertrouwd), dan zijn we geneigd hem daarin te volgen.
In ieder geval is er nog steeds het voordeel van de twijfel. Toch blijven het uitzonderingen, het overgrote deel werd lid uit overtuiging en staat pal achter het JFF-initiatief.

Met het JFF-verhaal wordt het in elk geval erg duidelijk: behalve heel wat mandatarissen nam LDD ook de methodes van Vlaams Belang over, zijnde intimidatie en de lichtzinnigheid waarmee naar het gerecht wordt gestapt om 'ambetante' meningen aan banden te leggen. Het valt ook moeilijk te rijmen met het 'freedom of speech'-imago dat LDD zich aanmeet. Naast de bedenkelijke klacht van het olijke duo (Verheye-Vermeersch) en de eis om het artikel te verwijderen, zijn er nog de mails van LDD'ers die zeggen klacht te zullen neerleggen indien hun naam niet uit het artikel wordt verwijderd. Voor de goede orde, iedere naam die in onze lijst werd vermeld, was op dat ogenblik ook effectief lid van het JFF-initiatief op Facebook.

De prijs van origineelste mail gaat echter naar Dimitri Nicoli (Ondervoorzitter JGV nationaal), die vindt het niet gepast dat zijn naam als JFF-lid voorkomt op een blog waarvan de naam begint met 'Extreem'. Want, zo schrijft hij: "ik ben niet extreem". Nicoli herhaalde wel dat hij helemaal achter de idee staat van een Jong Forza Flandria. Het leven kan toch eenvoudig in elkaar zitten, vooral in het hoofd van een JGV-ondervoorzitter.

Vlaams nationalist Gianni Boone (ex-vlaams Belang, nu LDD en artdirector bij JGV-nationaal) zegt eveneens afstand te nemen van het JFF-initiatief, zonder te verduidelijken waarom hij dan lid werd. "De JFF-gedachtegang is niet de mijne", schrijft hij ons. En zoals in de video is te zien gaat hij wel samen met VB'ers 'België Barst!' schreeuwen, "Maar ik roep dit alleen maar wanneer het 11 juli is. Een dag wanneer men Vlaming zijn waardig is! ".

Update 22/08/2008:
Wim De Waegenaere, Voorzitter Jong N-VA W-Vl en lid van het Jong Forza Flandria-initiatief, heeft zo ook zijn bedenkingen:
"Ik stel met u vast dat er toch iets schort aan het 'JFF-project'. Zoals zovelen schaar ik me achter de idee van het project, maar de 'exploitatie' van het JFF-project loopt toch wat mank. Zelfs een blinde ziet dit. Voor extreemrechts heb ik de grootste walging. Ik respecteer ieders mening en dit is ook mijn levensmotto. Respect krijg je maar als je ze verdient !"
aldus W. De Waegenaere

- Forza Flandria: hypocrisie troef!
- "Vlaams Belang Jongeren zijn alleszins verheugd met dit initiatief"
- LDD-jongeren willen samenwerken met Vlaams Belang (video)
- LDD'er doet het met Voorpost
- Overstapppers van VB naar LDD
- Morel, Forza Flandria en Lijst Dedecker (video)
.