Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 1 augustus 2008

LDD-jongeren willen samenwerken met Vlaams Belang(afbeelding: Björn Verheye en Wouter Vermeersc legden klacht neer wegens laster en eerroof én het oneigenlijk gebruik van het logo. Het artikel blijft, het logo van Jong Forza Flandria werd verwijderd)
'Enkele' leden van de jongerenafdeling van Lijst Dedecker, Jong gezond verstand (JGV) wil als politiek experiment nagaan of er onder de Vlaamse politiek-actieve jongeren een draagvlak bestaat voor een 'Forza Flandria' en wil op termijn overgaan tot concrete initiatieven van Vlaamse krachtenbundeling. Zo staat te lezen op een facebook-webpagina van Jong Forza Flandria.

In het verleden probeerde Vlaams Belang al meermaals Lijst Dedecker te verleiden tot een Forza Flandria, maar de liefde was niet wederzijds. LDD-stichter Jean Marie Dedecker wees ieder voorstel steeds kordaat af. Nu proberen de jongerenafdelingen een Forza Flandria op te richten, maar met dat verschil dat het initiatief ditmaal komt van LDD- jongeren, of toch op zijn minst een groot deel daarvan.

Drijvende kracht achter Jong Forza Flandria zijn Wouter Vermeersch (politiek secretaris JGV), ex-VB'er Gianni Boone (Art Director JGV nationaal) en Bjorn Verheye (penningmeester JGV nationaal), allen lid van JGV (LDD). Men gaat zelfs al meebetogen met Voorpost, veel gêne is er dus niet om als LDD-kopstuk openlijk te flirten met het extreem rechtse gedachtegoed van Voorpost en Vlaams Belang. Ook tijdens de speech van Kris Peeters op 10 juli stonden ze nog gezamenlijk met leden van Voorpost en Vlaams Belang (met oa. Stefaan Sintobin en Peter Logghe) "België Barst" te schreeuwen (zie Video op 1'.07").

Op de Facebook-pagina van 'Jong Forza Flandria' schrijft Evert Hardeman (Vlaams Belang Jongeren) het zo: "De standpunten van N-VA en LDD kunnen wel evolueren. Ook de politieke context verandert trouwens. Ik stel trouwens vast dat Jong N-VA en Jong Gezond Verstand wel bereid zijn een eind mee te gaan in de visie van VBJ. Het komt er nu op aan om met die jongerenafdelingen druk uit te oefenen op de moederpartijen om de krachten te bundelen".

UPDATE:

In een reactie schrijft Wouter Vermeersch dat het om een persoonlijk initiatief gaat "en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een initiatief dat uitgaat van Jong Gezond Verstand (JGV)".

Toch telt Jong Forza Flandria zowat de helft van het nationale JGV-bestuur onder de leden: naast politiek secretaris Wouter Vermeersch herkennen we ook ondervoorzitter Dimitri Nicoli en art director Gianni Boone.

Zijn reeds lid van 'Jong Forza Flandria' op Facebook:

Wouter Vermeersch (politiek secretaris JGV), Gianni Boone (Art Director JGV nationaal) , Bjorn Verheye (penningmeester JGV nationaal), Peter Reekmans (nationaal partijsecretaris LDD), Stef Verbeeck (VLOTT) , Bert Deckers (VB), Rudy Blomme (LDD Oostende), Jan Lievens (VB), Jurgen Vandenbranden (LDD) , Wouter Opdenacker (VB) , Annelien Van Der Gucht (JGV Oost-Vlaanderen), Tom Vandendriessche (KVHV), Wesley Schouteere (JGV West-Vlaanderen), Tim Willekens (VBJ), Bruno Cheyns (JGV), Steven Verschoot (JGV), Hans Verreyt (VBJ), Bruno Cheyns (JGV), Isabelle Huysmans (VBJ Antwerpen), Wim De Waegenaere (Voorzitter Jong N-VA West-Vlaanderen), Tanguy Veys (VB) ,Sandy Neel (VB, Voorpost), Karl Geens (VLO comite) , Barbara Bonte (VBJ Antwerpen en nationaal) en Valérie Seyns (VB-parlementslid Brussel en lief van Bart Debie).


Update 11-08-2008: Peter Reekmans (nationaal partijsecretaris LDD) is ondertussen lid-af op de Facebooksite van JFF. Reekmans zegt ons het JFF-initiatief niet te onderschrijven.

Vervolg: Jong Forza Flandria, om stil van te worden....Original Video - More videos at TinyPic


- LDD'er doet het met Voorpost
- Overstapppers van VB naar LDD
- LDD bekent kleur en wordt Vlaams Blok-bis.
- Dedeckers Belang
- Filip Dewinter denkt aan nieuwe partij (video)
- LDD programma zeer lief voor kapitaalkrachtige Vlaming
- Morel, Forza Flandria en Lijst Dedecker (video)
- LDD werft aan : jongeren die de wet willen overtreden
- Lijst Dedecker stuurt racistische kettingmail rond
.

(met dank aan R.V.)