Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 9 augustus 2008

Naema Tahir

Naema Tahir, een humanistische moslim, geeft een genuanceerd beeld rond het moslim zijn. Zij stelt dat we moeten wegraken van het jargon dat aanduidt dat er een soort polemische strijd is tussen moslims en niet-moslims (weg van oorlogstermen als tegenstander, clash tussen Oost en West e.d.m), een ongenuanceerde woordenschat die het onderscheidende benadrukt,daar moeten we van af. Dat zijn onderscheid makende abstracte begrippen die juist beletten de echte mens die voor je staat, die naast je woont, te zien.

- Angst voor moslims is ongegrond (video)
- Hugo Camps: "het Vlaming zijn" (video)
- Charter Europese moslims (video)
- Mohammed al Habash over de Koran & Moslim extremisme (video)
-
Nieuwe Belgen in Vlaanderen (video)
.