Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 25 augustus 2008

Vlaams Belang manipuleert pers

Het weekblad Humo pakt morgen uit met een opmerkelijk artikel over Swa Cauwenbergh, gepensioneerd onderwijzer en secretaris van Vlaams Belang in Londerzeel. De man schrijft namelijk aan de lopende band lezersbrieven en is op zowat ieder internetforum terug te vinden. Om zijn ideeën (en die van het VB) wat meer gewicht te geven gebruikt hij daarvoor 30 aliassen, waaronder: Falco Caudenberg, Felix De Brouwer, Jasper Van Belle, Nick Van den Bergh, Maarcha Lenaerts, Ynke Krols, Steven Redant, enz... (heel wat van die namen komen ook voor op een petitie voor Vlaamse onafhankelijkheid en op een lijst van mensen die de Vlaamse onnafhankelijkheid steunen)

Humo rook onraad toen het voor de zoveelste maal een lezersbrief onder ogen kreeg die qua inhoud, stijl en vorm compleet gelijklopend was aan eerdere lezersbrieven. De adresgegevens van de briefschrijvers bleken ook niet te kloppen (op één adres was een politiekantoor gevestigd, een ander was een braakliggend terrein).
De brieven zijn giftige aanklachten tegen telkens weer hetzelfde kransje zondebokken: dé Walen, dé moslims, dé socialisten, het vorstenhuis en bij uitbreiding iedereen die naar links neigt en geen uitgesproken voorstander is van een Vlaamse onafhankelijke staat. Ook opvallend zijn de aanvallen op Open VLD en CD&V. Vlaams-Belang, N-VA en Lijst Dedecker blijven altijd buiten schot. (klik hier, hier en hier)
Humo ging op onderzoek uit en achterhaalde de ware identiteit van de briefschrijver, Vlaams Belanger
Swa Cauwenbergh. In een hilarisch gesprek met Humo blijft hij tegen beter weten in volhouden dat de briefschrijvers echt bestaan: 'Misschien hebben ze mij voor het lapje gehouden'

Swa Cauwenbergh was ook verbonden aan het Nationalistisch Vormingsinstituut, een van de drie vzw's die op het Vlaams Blok-proces werden veroordeeld wegens flagrante schendingen van de anti-racismewet en sindsdien 'Dienst Vorming' heten. Het instituut verzorgde onder meer kaderdagen waarin het manipuleren van brievenrubrieken in de pers uitgebreid aan bod kwam, zo bleek volgens Humo eerder uit een onderzoek van professor Kris Deschouwer (VUB)
Tijdens de zogenaamde kaderdagen voor VB-militanten maakte men in een aparte werkgroep afspraken over hoe men de pers zou aanpakken. Men sprak bijvoorbeeld af dat elk arrondissement een 'persverantwoordelijke' moest krijgen die lezersbrieven zou controleren. Die 'persverantwoordelijke' moest ook lijsten aanleggen met namen van mensen die hun identiteit wilden lenen om onder lezersbrieven te zetten, ook als ze die zelf helemaal niet geschreven hadden. Swa Cauwenbergh heeft die techniek duidelijk verfijnd met zijn legertje compleet verzonnen namen en adressen.

In een reactie zegt Vlaams Belang alle begrip te hebben voor de individuele militant die lezersbrieven schrijft uit de "terechte ergernis over de subjectieve berichtgeving in de pers over het Vlaams Belang en de Vlaamse beweging in het algemeen", aldus VB-persverantwoordelijke Tom Van Den Troost. Hij vermoedt ook dat Humo in de zomervakantie moeite heeft om voldoende nieuws te vinden.
Van een rood complot werd vreemd genoeg niet gesproken...

Vlaams Belang manipuleert pers: het Humo-artikel (deel1)

- VB'er schrijft lezersbrieven onder 30 valse namen
- VB'er manipuleert al jaren Vlaams pers
.

(bart, humo)